INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Na jar sme aj sadili

Na jar sme aj sadili

Mestská časť Petržalka popri veľkých projektoch, ako je verejná plaváreň a bowlingové centrum, pokračuje aj v revitalizácii ihrísk, športovísk, námestí, zelených plôch, opravami schodísk, terás, chodníkov a ciest III. a IV. triedy a tiež realizuje aj novú výsadbu, osádza nový mobiliár a odpadkové koše.

Vo vnútrobloku Vígľašská – Šášovská vysadila samospráva 21 nových stromov, ktoré ešte doplní šiestimi lavičkami a, samozrejme, nebudú chýbať ani odpadkové koše. V Sade Janka Kráľa – v novo vybudovanom rozáriu – položili pracovníci geotextíliu a zamulčovali ruže borovicovou kôrou, aby zamedzili odparovaniu vody v letných mesiacoch a rastu burín, čo zníži náklady na údržbu rozária, kde postupne zakvitá všetkých jedenásť odrôd ruží. Na Vlasteneckom námestí vysadila 121 trvaliek a 124 kríkov, ktoré tiež zamulčovali borovicovou kôrou. Petržalčania si už teraz užívajú slniečko na rozkvitnutých námestiach, nielen Vlasteneckom, ale aj Ovsištskom a koncom roka k nim pribudne aj park na Námestí hraničiarov.

Tri športoviská na Gessayovej, Hrobákovej a Medveďovej, ktoré samospráva opravila a skolaudovala v máji, už využívajú deti z okolitých domov na futbal či basketbal. Ďalšie tri – dve na Budatínskej a jedno na Vyšehradskej – odovzdá mestská časť deťom v týchto dňoch. Počas prázdnin opraví ešte ďalšie tri.

Čas a poveternostné podmienky sa postarali aj o zlý technický stav terás, schodísk a chodníkov. V dezolátnom stave bol povrch schodiska na Námestí hraničiarov, ktorý je už opravený a pre chodcov bezpečný. Aj poškodené časti chodníkov na Holíčskej 8 a 32, na Znievskej 1, Beňadickej pri dome kultúry, Gercenovej 9 a pred ZŠ na Nobelovom námestí sú už opravené. Takisto výtlky a prepadnuté komunikácie sú na mnohých miestach už opravené a opravy budú pokračovať aj počas letných prázdnin. Momentálne opravuje samospráva zábradlia schodiska na Beňadickej 15 a hydroizoláciu a povrch priečelia terasy na Bohrovej 3 – 5.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201