INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tento rok sa to podarí, potrebujeme len vašu pomoc

Tento rok sa to podarí, potrebujeme len vašu pomoc

Prispejte svojím hlasom na obnovu a rekonštrukciu parčíka a detského ihriska na Znievskej ulici v MČ Bratislava-Petržalka. Parčík ako aj detské ihrisko sú v súčasnosti veľmi zanedbané a schátrané, ihrisko má iba niekoľko zanedbaných herných prvkov. Mohlo by sa však premeniť na multifunkčný priestor pre všetky vekové generácie.

Parčík by mohol slúžiť na oddych a relax. Osadením nových prvkov mobiliáru v podobe lavičiek a obnovy zelene by vznikol priestor na aktívny ale i pasívny oddych nielen pre mamičky s deťmi,ale aj pre starších obyvateľov. Na ploche detského ihriska by sa dalo vybudovať menšie ihrisko pre deti a súčasne aj osadiť cvičiace a herné prvky pre dospelých a seniorov.

1332159753596

To všetko by bolo možné zrealizovať pomocou 2. ročníka programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. V 1. ročníku bolo podporených až 43 projektov v celkovej sume 320 000 eur.

Rovnakú sumu 320 000 eur si podelia víťazné aj tento rok. Od 20. marca do 6. mája 2013 mohli nepodnikateľské právnické osoby prihlasovať svoje projekty. Každá nepodnikateľská právnická osoba mohla prihlásiť maximálne 1 projekt. Projekt bolo potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý bol uverejnený priamo na webovej stránke www.sppolocne.sk. Projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 8 000 eur.

1332159826443

Od 30. mája 2013 bolo spustené verejné on-line hlasovanie o najprínosnejšie projekty v troch regiónov Slovenska. Sami môžete rozhodnúť svojím 1 hlasom alebo 3 hlasmi, ktorý projekt získa finančný príspevok na svoju realizáciu.

Minulý rok ihrisku na Bradáčovej ulici chýbalo len 120 hlasov, aby získalo podporu. Tento rok by to aj s vašou pomocou mohlo vyjsť.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky