INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vraky z Petržalky rýchlo miznú

Vraky z Petržalky rýchlo miznú

Zaberajú miesto na parkoviskách, hyzdia okolie, často sú hrozbou pre životné prostredie. Vraky sú jedným z najpálčivejších problémov, ktoré Petržalka priebežne rieši. Od začiatku roka sa postarala o odstránenie takmer štyroch desiatok takýchto áut.

Mestská časť Bratislava-Petržalka tento rok do dnešných dní z verejného  priestranstva odstránila prostredníctvom svojho zmluvného partnera 20 vozidiel, ktoré ohrozovali či poškodzovali životné prostredie alebo poškodzovali vzhľad mestskej časti.

Na výzvu mestskej časti si odstránilo svoje vozidlo 18 vlastníkov. Viac ako tri desiatky vrakov sú pripravené na odstránenie a pribúdajú stále ďalšie.

Petržalka tým, že vraky odstraňuje,  vlastne nahrádza povinnosti vlastníkov vozidiel, ktorí sú podľa zákona o odpadoch povinní na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad.

Navyše, keď sa o odstránenie vraku musí postarať mestská časť, ide o zdĺhavý proces. Najskôr musí na vrak umiestniť výzvu na jeho odstránenie, potom musí čakať 60 dní, či majiteľ bude reagovať (podľa starého zákona to bolo „len“ 30 dní), potom musí požiadať dopravný inšpektorát o zistenie majiteľa, ktorého následne upozorní na stav vozidla. Ak do určitého termínu vozidlo nespojazdní alebo neodstráni, požiada obvodný úrad o preverenie technického stavu vozidla. A celý kolotoč s výzvami  pokračuje a trvá dlhé mesiace, kým môže mestská časť vrak skutočne odstrániť.

  • soňa

    Na tento článok sa nedá nereagovať. Prečo zavádzate ľudí takýmito titulkami? Jasným dôkazom, že v procese odstraňovania vrakov, nepojazdných áut, nie je niečo v poriadku a vlastne, neslúži ľuďom ale vlastníkom takýchto „zanedbaných“ áut (nielen v Petržalke), svedčia príspevky aj na portáli Odkazprestarostu.sk. Odstránenie vraku môže trvať rok a pol!, viď príklad
    (https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/23280/nepojazdne-auto-resp-bez-ekstk), na auto bolo upozornené v decembri 2015, odstránené bolo v máji 2017. Prečo tomu tak je? Prečo nenastavia kompetentní lehoty na odstránenie na kratšie? Bojujeme o každé parkovacie miesto, veľké peniaze stoja aj pripravovaná parkovacia politika – všetko z našich daní, mimochodom. Prečo teda zákony, VZN-ky neslúžia občanom slušným ale tým, čo kašlú na ostatných a sú neprispôsobivý. Ešte aj ten odťah ich vozidla niekto musí zaplatiť, ked nie oni, všakže?!

    Podľa štatistík portálu bolo zaslaných ľuďmi 285 podnetov (asi za celú existenciu portálu) na odstránenie vraku (nepojazdeného auta), to znamená uvoľnenie 285 parkovacích miest. Zanedbateľné číslo? Myslím, že ani náhodou. Vôbec neriešených 54 podnetov. Prečo? Stále vyzývate ľudí, aby informovali o takýchto autách. Zatiaľ čo trpezlivosť ľudí ustupuje kvôli dlhým procesom odstránenia vrakov, majitelia takýchto áut len potichu smejú.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky