INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Moderné kontajnery budú aj na Budatínskej

Moderné kontajnery budú aj na Budatínskej

Možno už v lete bude mať aj Petržalka celkom nové polopodzemné kontajnery. Moderné smetné nádoby majú okrúhly tvar a sú zapustené 1,6 m do zeme. Ich objem je šesťkrát väčší ako bežný 1 100-litrový kovový kontajner v stojisku.

Pilotný projekt polopodzemných kontajnerov bude mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) realizovať v štyroch lokalitách Budatínska 17 (Petržalka), Družicová 1 – 10 (Ružinov), a Stavbárska 34 – 38 a 40 – 42 (Vrakuňa). Pričom prvú májovú stredu dali do užívania prvé v objekte polyfunkčnej stavby Zuckermandel na Nábreží arm. gen. L. Svobodu. (Staré Mesto).

Vo  zvyšných lokalitách sa osadenie kontajnerov pripravuje, v súčasnosti čaká OLO na súhlas magistrátu a samotná realizácia by mala byť, podľa slov hovorkyne OLO  Beaty Humeníkovej, hotová do leta. O tom, kde budú nové kontajnery osadené, rozhodol záujem správcov nehnuteľností alebo správcovských spoločností na oznámenie o takejto možnosti a technické podmienky lokalít.

Beata Humeníková: „Z 23 záujemcov sme vybrali lokality, ktoré spĺňali kritériá – prístup zvozovej techniky, aby sme vedeli kontajnery vyprázdniť. Žiadne inžinierske siete pod zemou a súhlas správcov nehnuteľností. Kritéria splnili 4 lokality, pričom najviac limitujúcim práve bolo, aby v danom mieste pod zemou neviedli inžinierske siete.“

Vo všetkých vybraných lokalitách bude osadených 5 kontajnerov – dva na zmesový komunálny odpad plus kontajnery na plasty, papier a sklo. Kontajnery na zmesový komunálny odpad, papier a plasty majú objem 5 m3. Kontajner na sklo je v objeme 3 m3. Pre predstavu, 1 polopodzemný kontajner s objemom 5 m3 dokáže nahradiť 6 kusov kovových 1 100 l kontajnerov a 55 kusov 120 l kontajnerov. Každý z kontajnerov obsahuje monitorovacie zariadenie na kontrolu stavu naplnenosti. Hĺbka kontajnera podľa OLO znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia a zároveň sú smeti celoročne v chlade, čo obmedzuje zápach. Konštrukcia kontajnerov zároveň bráni prístupu zvierat a hmyzu. Samotné osadenie trvá 8 dní.

Pre tieto kontajnery je určená špeciálna zvozová technika, OLO v súčasnosti rieši obstarávanie takéhoto vozidla. Je charakteristické tým, že má hydraulickú ruku a nevyžaduje, aby s kontajnerom manipuloval pracovník. Ruka zdvihne celý vrch kontajnera čím vytiahne zberové vrece. Vyprázdňovanie sa realizuje zo spodnej časti  vreca, a tak vhadzovací otvor ostáva čistý.

Náklady na vybudovanie stanovišťa v Zuckermandli boli z jednej tretiny financované mestskou spoločnosťou OLO a z dvoch tretín spoločnosťou J&T REAL ESTATE. Celkové náklady zahŕňali vypracovanie projektu, dodanie a montáž piatich kusov polopodzemných kontajnerov, projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, stavebné práce, dodanie a montáž monitorovacieho zariadenia na kontrolu stavu naplnenosti kontajnerov.

Vytvorenie pilotného projektu polopodzemných kontajnerov v Bratislave bolo jednou z priorít vedenia mesta a mestskej spoločnosti OLO.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky