INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ľudia si vydýchli

Ľudia si vydýchli

To, že stavebník polyfunkčného komplexu medzi Einsteinovou a Pečnianskou ulicou pri budove gymnázia nezačal stavať a jeho stavebné povolenie tým k 7. aprílu stratilo platnosť, potešilo najmä súčasných obyvateľov Pečnianskej ulice, od ktorých nám prišlo do redakcie poďakovanie.

Vážený starosta Vladimír Bajan,

veľmi nás potešil oznam, ktorý sme našli pred pár dňami vyvesený na našich vchodoch. Uvádza sa v ňom, že štátny stavebný dohľad miestneho stavebného úradu dospel k názoru, že vlastník pozemku pri našich obydliach nezačal stavať k dátumu vypršania platnosti jeho stavebného povolenia a rozhodli ste o strate jeho platnosti.

Hoci oplotil pozemok, čo nám znemožnilo naďalej ho užívať na dočasné parkovanie, nevyhodnotil Váš stavebný úrad ako začiatok stavby. Zabránili ste tým ďalšiemu zahusťovaniu sídliska v našom okolí. Možno sa to môže zdať ako samozrejmosť. Ale nie je to tak.

Plne chápeme a rešpektujeme súkromné vlastníctvo predmetného územia, avšak od našich volených zástupcov očakávame dohľad nad slovenskými zákonmi. Aj keď viem, že rozhodnúť o (ne)začatí stavby si muselo vyžiadať prísny a rozumný pohľad na vec.

Ďalšie zahusťovanie našej mestskej časti je „starousadlíkmi“ vnímané veľmi citlivo. Preto veríme, že keď sa dnes po rokoch vyčistil stôl, aj samotný majiteľ ponúkne alternatívu, ktorá bude prípustná aj pre nás. Všetci vieme, ako sa Petržalka posledné dve desaťročia rozvíjala hlavne smerom k zvyšovaniu kvality života a plnohodnotného servisu služieb. Aj my si prajeme ďalší rozvoj, aby sa z Petržalky stalo na žitie kvalitné územie tak, ako to vtedy v 60-tych rokoch vymysleli.

V mene obyvateľov Pečnianskej ulice Vám do budúcnosti prajeme len také rozhodnutia, ktoré budú obyvateľom Petržalky prinášať prospech a zvyšovanie kvality života v našej mestskej časti. Nech aj na „druhej strane Dunaja“ vidia, že v Petržalke sa neoplatí len bývať, ale aj žiť.

S pozdravom

Andrej G.

Stanovisko starostu:

Situácia vôbec nie je jednoduchá. Ide o súkromná pozemok a tiež o súkromnú investíciu. Na druhej strane som rád, že niekto si vôbec všimol, že sa koná (popri množstve tých, čo sa popri probléme len zviditeľňujú a neriešia).

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201