INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čo je nové vo VPS

Čo je nové vo VPS

O petržalskú zeleň a staráme kontinuálne, po celý rok. Aktuálne orezávame dreviny, hlavne v korunovej časti z dôvodu bezpečnosti, presvetlenia, nedostatku svetla v bytoch, poškodzovania a zasahovania do fasád domov a v neposlednom rade z dôvodu tvarovania a úpravy korún. Podľa litery zákona sa môžu vykonávať orezy konárov s priemerom nad 5 cm vo vegetačnom období, od 1. apríla do 30. septembra. Rany po rezoch sa v tomto období zahoja najlepšie. Stromy ich zavalia miazgou a ošetria si ich vlastne samé. Dôležité je nepoškodiť tzv. krčok konárov.

vps, stromy, orez, zelen, plošina

Naši pracovníci vždy dbajú na citlivý postup pri odstraňovaní jednotlivých konárov tak, aby zásah bol pre strom čo najmenej stresujúci. Prihliadame na najvhodnejšie riešenie vzhľadom na bezpečnosť, ochranu majetku a zároveň spokojnosť zo strany občanov, ktorí orez požadujú. Momentálne sú pre nás prioritou kosby. Najdôležitejšia je prvá a druhá kosba.

Okrem starostlivosti o zeleň postupujeme s prácami na detských ihriskách. Tiež pokračujeme s čistením ciest III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v správe mestskej časti a renovujeme lavičky.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky