INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pri Panónskej otvoria nový výbeh

Pri Panónskej otvoria nový výbeh

V septembri 2014 Petržalka otvorila brány prvého oploteného výbehu pre psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici. Psí park odvtedy slúži širokej verejnosti nielen na stretávanie sa a voľné venčenie psíkov, ale aj na bezplatný výcvik pre riadne prihlásených psov, konajú sa tu vzdelávacie workshopy, školenia, prednášky, súťaže aj výstavy. Starosta Petržalky prisľúbil okrem psieho parku vybudovať aj oplotené výbehy v každej časti Petržalky s cieľom vytvoriť lepšie podmienky na spolunažívanie obyvateľov a chovateľov psov.

V januári 2016 dala mestská časť do užívania oplotený výbeh na Holíčskej ulici o rozlohe 1 059 m². Výbeh dopĺňa aj základný mobiliár – dve lavičky, dva koše na drobný komunálny odpad a jeden kôš na psie exkrementy.

Následne začali zamestnanci pripravovať návrh na ďalší výbeh, ktorý bude situovaný na trávnatej ploche pod stromami pri Panónskej ceste v blízkosti obratiska autobusov. Na pozemok s parcelným číslom 2407 budú vybudované vstupy od komunikácie Vyšehradská. Na približne 23 ároch počíta projekt s cvičiacimi prvkami pre psíkov, s osadením lavičiek, košov na psie exkrementy aj komunálny odpad a s vybudovaním prístupového chodníka. Výbehy majú slúžiť predovšetkým obyvateľom okolitých domov. V súčasnosti je na základe vypracovanej projektovej dokumentácie vydané stavebné povolenie na jeho realizáciu.

Vybeh-pre-psov-Vysehradska

Od marca 2012 zverejňuje samospráva na internetovej stránke zoznam riadne prihlásených psov, za ktorých ich majiteľ odviedol daň. Zoznam aktualizuje každý štvrťrok, takže obyvatelia bytových domov si môžu skontrolovať, či ich sused psíka prihlásil na úrade a odvádza zaňho daň. Za nesplnenie si prihlasovacej povinnosti môže polícia udeliť pokutu až do výšky 165 eur. Okrem toho si chovatelia aj tento rok môžu vyzdvihnúť zásobu 350 vreciek v podobe rolky zdarma na miestnom úrade počas úradných hodín.

 • Andrea

  Chcela by som sa spýtať, kedy sa začne s obnovou škôlky na Vyšehradskej. Zatiaľ iba špatí okolie krásneho ihriska Jama.

  • Michaela Dobrikova

   podľa odpovede online diskusie s V. Bajanom – Mestská časť je stále vo fáze súťaže na zhotoviteľa rekonštrukčných prác a ešte stále nepozná jej výsledky. Prebieha overovanie súťažných podkladov a posudzovanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky so zohľadnením lehoty výstavby. Ak nebudú námietky zo strany účastníkov súťaže, v najbližších týždňoch by sme mohli celý proces uzavrieť a víťaz bude známy. Potom bude nasledovať uzatvorenie zmluvy a rekonštrukcia budovy.
   /samosprava/10/2016/diskutovali-ste-so-starostom-2/

   • Andrea

    ďakujem. A ešte jedna otázočka. V poslednom čase na celej Vyšehradskej ulici veľmi páchnu kanále. Nedá sa to nejako napraviť? Ten zápach je neznesiteľný. ďakujem

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky