INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naše deti majú deti

Naše deti majú deti

Ak by mala Petržalka bubeníka, ktorý vybubnovaním zverejňuje oznamy obce, alebo aspoň miestny rozhlas, potom každodennou a prvou správou by bol stručný oznam: Naše deti majú deti. V ňom je všetko: Zmysel žitia. Generačná kontinuita Petržalky – keď súčasnosť jedných zakladá budúcnosť druhých. A zároveň výzva vyšších nárokov doby, že to, čo stačilo včera, už nepostačuje zajtra. Kým prvé nepotrebuje ďalší doslov, druhé už áno. Lebo súčasnosť nedosahuje ani včerajšok. Ale poďme od Adama (nie biblického, ale nášho, petržalského).

Pred štyrmi desaťročiami, keď v chotári niekdajšej najväčšej čs. dediny začali rásť paneláky ako šedé dubáky, každým dňom viac a viac, až v roku 1985 v jednom z nich privítali práve narodeného 100-tisíceho miestneho obyvateľa. Paralelne s bytovou výstavbou sa vytvárala aj sieť zdravotných, sociálnych, vzdelanostných zariadení. Nás v tejto chvíli zaujímajú tretie z nich – predškolské. Možno to nebude presné číslo, ale v desaťročnom petržalskom období „bejbybumu“ (1980 – 1990) bolo v Petržalke v prevádzke vyše 60 predškolských zariadení. Ako dvojičky, dve v jednom objekte – jasle a materská škola, alebo sólo jasle, sólo škôlky. Predškolské zariadenie osamote, ale tiež ako súčasť iného školského, administratívneho či bytového objektu, komplexu. Pamätáme sa: dopyt po umiestnení detí bol väčší ako ponuka. Boli aj protekcie. Aj hnevy, sklamania. A nebol to vtedy trhový čas… Petržalka však žila detským džavotom, lebo v prachu, v betónovej šedi a tvrdosti bolo veľa mäkkého, milého až nežného, veď predsa deti… K tomu ešte naše.

Škôlka na Roviankovej. autor: Ľubo Stacho
Škôlka na Roviankovej. autor: Ľubo Stacho

Pozrime a uvidíme

Aj preto sa dnes s istou nostalgiou pohybujeme vo vnútroblokoch – v spomienkach, ako sme sa ráno náhlili a „nosili“ deti do jaslí a škôlok, aby sme sa po ne po práci nedočkavo vracali a ich „vybrali“ . Pohľadom zavadíme o malé nízke budovy, ktoré poznačuje čas rovnako ako naše paneláky. Kým tie revitalizujeme, obnovujeme, zatepľujeme, dávame im novú fasádu, potom objekty, budovy, ktoré boli načas druhým domovom našich detí, jasle a materské školy, sú nezmenené, ako-tak udržiavané, niektoré však už pustnúce. Podľa toho, kto je ich „pánom“ a, najmä, akým. Tiež, kto im dal aké určenie. Lebo kým pred revolučným rokom 1989 mali všetky objekty jedného pána – štát – po novembri je už pánov, presnejšie vlastníkov (hlavné mesto, bratislavská župa, štát, policajti, cirkev, súkromný sektor a iné a iné…) a od nich následne odvodených správcov a nájomníkov viac. Až priveľa.

Vecne: zo 60 objektov pôvodných predškolských zariadení je viac ako polovica v iných rukách, o ktorých nerozhoduje petržalská samospráva ani úrad. Iba tretina, presnejšie 19 objektov, plní pôvodnú funkciu – predškolskú výchovu detí v materských školách. Toľko ich je v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka. Informatívne: Pre školský rok 2014/2015 dostali materské školy 1 051 žiadostí spĺňajúcich všetky potrebné kritériá na umiestnenie dieťaťa, z ktorých bolo možné uspokojiť iba 689…

Rovniankova dnes

Hľadajme spolu

Petržalke chýba vyše 400 miest v materských školách. Kde ich hľadať, kde ich nájsť? Otvárame tému. Nie je na jeden nádych, ani na jeden výdych, tiež ani na jedno napísanie. Téma je to zložitá, najmä citlivá. Nazrieme do niektorých objektov a areálov súčasných aj niekdajších jaslí a materských škôl. Aké naozaj sú. Ako a na čo sa využívajú i nevyužívajú. Ako ich oživiť, dať im znova vlastnú a dôstojnú tvár. A účel. Je totiž prečo.

Bol taký čas (v minulom storočí a tisícročí), že Petržalka mala až 130-tisíc obyvateľov s trvalým bydliskom. Podľa posledného sčítania obyvateľstva (2011) mala Petržalka 105 842 obyvateľov, podľa priemerného veku je však stále najmladšou bratislavskou mestskou časťou. V čase sčítania evidovala vo veku do 4 rokov 4 258 detí a od 5 do 9 rokov 3 529 detí. Isteže, tie už povyrástli.

Len tak mimochodom: Nevšimli ste si, že sa nám s príchodom jari Petržalka akosi viac „rozkočíkovala“, detské ihriská deťmi ešte viac „zhustli“? To naše deti majú deti…

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky