INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zastávka MHD Hálova už mohla slúžiť cestujúcim

Zastávka MHD Hálova už mohla slúžiť cestujúcim

Na už dávno zrekonštruovanú, no stále nefunkčnú zastávku MHD Hálova smerom z Mosta SNP na sídliská už Petržalské noviny upozornili. Hoci ide o pomerne frekventovaný dopravný uzol v Petržalke, zodpovední nemajú záujem pohnúť veci dopredu.

Dokazuje to aj korešpondencia s Magistrátom hl. mesta, pod ktorý patrí Rusovská cesta, kde je situovaná spomínaná zastávka MHD. „Za tisíce cestujúcich autobusmi MHD sa chceme opýtať, čo bráni sprevádzkovaniu tejto zastávky? Je hotová už niekoľko mesiacov, napriek tomu ju nemožno využívať. Keby sa bola dala do prevádzky hneď po jej dokončení, nemuseli bezprostredne za ňou vzniknúť veľké výtlky pri provizórnej zastávke, ktoré spôsobili autobusy na nespevnenom asfaltovom podklade komunikácie,“ napísala som na pracovisko magistrátu s názvom Služby občanom s tým, že je možné, že obnova zastávky MHD súvisí s vyrastajúcou štvrťou Petržalka City pri Rusovskej ceste. Súčasne som však vyslovila nádej, že sa zastávka nesprevádzkuje až pri otvorení prvého polyfunkčného objektu vybudovaného v rámci tejto štvrte. Podľa oficiálnych údajov by mal byť totiž dokončený až v júni 2013!

Keď úradujú byrokrati

Odpoveď z magistrátu na seba nenechala dlho čakať. „Ďakujeme za váš podnet. Zastávka MHD Hálova je v rekonštrukcii v rámci stavby Petržalka City – lokalita A, objekt SO 15.3.1 Úprava zastávky MHD Hálova. V dôsledku toho bola dočasne presunutá a za jej stav zodpovedá investor stavby až do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia,“ stručne a jasne napísal Ing. Ján Czafík z referátu údržby a správy pozemných komunikácií. Potvrdil tým moju domnienku a obavu.

Len málokto, komu aspoň trocha záleží na Bratislave, by sa zrejme s takouto reakciou uspokojil. Rozhorčený telefonát, ktorý som si nemohla odpustiť, vyjadroval nielen moje obrovské sklamanie z prístupu magistrátnych úradníkov. „Očakávala som, že sa u investora budete zaujímať o možnosť uvedenia zastávky do predčasného užívania, a to bez ohľadu na termín kolaudácie či ukončenia stavby. Nazdávala som sa, že ste tam na to, aby ste sa starali o blaho tých, z ktorých daní ste platení,“ povedala som do telefónu, pričom som vôbec netajila svoju rozladenosť.

V nasledujúcich chvíľach som urobila to, čo mal podľa mňa spraviť bez vyzvania magistrát – ako správca ciest 1. a 2. triedy: Písomne som kontaktovala investora, ktorým je a. s. Petržalka City. Ing. Štefanovi Kolušovi z predstavenstva tejto akciovky stačilo pár hodín na to, aby ozrejmil pohľad na problém z druhej strany. Hneď na úvod priznal, že zastávka MHD Hálova zamestnáva spoločnosť už dlhší čas. „Snaha investora o vybudovanie a odovzdanie zastávky v predstihu narazila na neuveriteľne zložité, byrokratické a časovo náročné podmienky dotknutých úradov. Napriek našej snahe nikto z kompetentných nebol ochotný urobiť výnimku s cieľom umožnenia užívania novej zastávky cestujúcou verejnosťou,“ napísal.

Nešpecifikoval pritom, kto konkrétne súčasný stav na Rusovskej ceste celkom zbytočne zakonzervoval na pár mesiacov. Ani na požiadanie neprezradil, kto brzdí obnovenie plynulej a bezkolíznej dopravnej situácie, ku ktorému by sa cestujúci radi vrátili. Nádejne však vyznieva sľub Ing. Koluša v závere jeho mailu: „Za našu spoločnosť vás ubezpečujeme, že naďalej nepoľavíme v snahe o odovzdanie zastávky do užívania. Máme reálny dôvod sa domnievať, že v priebehu cca jedného mesiaca by proces mohol byť ukončený.“

Situáciu budem naďalej sledovať. Pokiaľ sa do spomínaného času, t. j. do 10. mája nič nezmení, budem pokračovať v úsilí odhaliť tých, komu nezáleží na štandardných životných podmienkach Bratislavčanov.

  • kecho

    a prečo investor nedal na zastávku kasselský obrubník, keď ju už fakticky urobil nanovo? to zrejme nikomu (a tobôž nie niektorému z BA stavebných úradov( nezišlo na um… Rovnako je otázne, prečo sa dostatočne široký chodník „zrazu“ scvrkol na polovicu…?

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201