INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mestská časť odstránila zničený stánok

Mestská časť odstránila zničený stánok

Zdevastovaný a nevyužívaný stánok, ktorý asi najviac bil do očí a v ktorom sa už udomácňovali aj bezdomovci, je minulosťou. Išlo o bývalý stánok ovocia a zeleniny na Osuského ul. oproti DK Zrkadlový háj, ktorý bol umiestnený na pozemku v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. Napriek ukončeniu nájomného vzťahu a súdnemu návrhu na vypratanie pozemku sa exekučné konanie dlho ťahalo. V týchto dňoch sú už však aj posledné zvyšky objektu odpratané.

V pasporte mestskej časti z konca minulého roka je dovedna 76 predajných stánkov. Nie u všetkých sú však jednoznačné vlastnícke vzťahy a niektoré údaje nebolo možné zistiť ani pri fyzickej obhliadke v teréne. Časť z nich už dlhodobejšie nie je v prevádzke, preto miestny úrad začal konať, zisťovať vlastníkov, povolenia či nájomné vzťahy a následne aj konania o odstránení niektorých z nich.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201