INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mega-výtlk!

Mega-výtlk!

V minulom čísle PN som si so záujmom prečítal článok Začínajú opravovať výtlky. Inšpiroval ma k môjmu príspevku o výtlku, na ktorý sa denne pozerám, keď čakám na autobus č. 95. Obdivujem vodičov, ako úspešne vedia obchádzať tento mega-výtlk (85×75 cm s hĺbkou asi 20 cm). Až minulú sobotu, keď som čakal na príchod autobusu, počul som ranu ako z dela. A keďže neopatrný vodič (určite išiel rýchlejšie ako 710 km/h) mal otvorené okienko, tak som počul aj výrazy, čo nepatria do spisovnej slovenčiny. K môjmu údivu koleso z auta neodletelo, no neviem, čo na to povedala náprava, resp. tlmiče auta. Pre ilustráciu posielam aj foto výtlku.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201