INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Budú sa triasť paneláky?

Budú sa triasť paneláky?

V Petržalských novinách 5/2018 som sa dočítal, že vybagrované zárezy pripravené pred cca 30 rokmi na podpovrchovú alebo zapustenú električkovú trať, sa budú zasýpať pred výstavbou električkovej trate, ktorá má byť hotová v roku 2023. Pýtam sa, prečo tieto ryhy neboli zasypané hneď po roku 1990, keď sa rozhodlo nepokračovať vo výstavbe podpovrchového alebo zapusteného metra. Odvtedy by sa už príroda postarala o zhutnenie zásypov.

Keďže sa zásypy majú robiť až v najbližších rokoch, budú sa musieť zhutniť, aby sa električková trať neprepadávala. Alebo sa električková trať postaví v podstate na mostoch, ktoré sa podsypú a obsypú nejakými zeminami? Ak sa bude zhutňovanie sypaného materiálu robiť vibračnou metódou, tak obyvatelia panelákov susediacich s električkovou traťou si užijú dostatok hluku a otrasov s nádejou, že otrasy nepoškodia existujúce paneláky a iné stavebné objekty. Ostáva mi len veriť, že toto riziko nebude dôvodom na odloženie pokračovania výstavby električkovej trate o ďalších 30 rokov.

Na zasypanie bude potrebné mnoho tatroviek zeminy

Ryhy sa vraj majú zasypávať materiálom z umelého kopca. Pamätám sa ešte na osemdesiate roky, kedy bol umelý kopec detským rajom najmä v zime – sánkovanie, bobovanie a lyžovanie, ale aj v lete – behy do kopca, cez kopec a okolo kopca. Potom niekto silnejší kopec oplotil a deti sa mohli ísť schovávať pod terasy a skúšať cigarety alebo aj niečo silnejšie. Nevidím dôvod, prečo by sa mal umelý kopec zlikvidovať, treba ho vrátiť detským hrám, zábavkám a aj krátkym prechádzkam. Veď ten kopec je tvorený inertným stavebným odpadom zasypaným zeminou.

A prečo by reliéf krajiny nemohol mať aj v Petržalke aspoň jeden kopec, keď už tu je? Určite by si ho ľudia opäť obľúbili. Vraj  tam niekto má záujem stavať bytové domy. Stavať bytové domy, polyfunkčné objekty alebo hocičo iné sa dá aj inde. Aj napr. za kopcom smerom na Jarovce alebo Rusovce. Ten kopec nie je až taký  veľký, aby bol nenahraditeľný a niekomu až tak veľmi chýbal. Mal by zostať súčasťou oddychovej a rekreačnej zóny.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201