INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Stavali sme zábrany pre žabky 

Stavali sme zábrany pre žabky 

Je chladné aprílové ráno, fúka silný vietor, ale nás, deti z 2. B zo ZŠ Tupolevova 20 hreje pocit, že práve dnes môžeme zachrániť nejaké žaby, aby neskončili pod kolesami áut. Vyzbrojení rukavicami, vedierkami a metličkami, v sprievode pani učiteľky Zuzky, pani vychovávateľky Ivetky, niekoľkých rodičov a bývalých deviatakov, sme sa vybrali na Železnú studničku. Prenášali sme chránené ropuchy do rybníka, ale aj tie, ktoré sa už vracali do lesa. Bolo to poučné, ale i zábavné. Hlavne vtedy, keď sme videli samčekov, ktorí sa aj po párení stále viezli na samičkách smerom do lesa. Lenivci leniví. Nakoniec sme ešte pomáhali odstraňovať zábrany, ktoré sme tam minule dávali. Nosili sme kolíky, čistili metličkami tie fólie a popri tom našli ešte nejakú zablúdenú žabku.

záchrana, žabky, deti
Tento projekt nám veľa priniesol. Dozvedeli sme sa niečo nové o ropuche bradavičnatej nielen od pani učiteľky, z kníh či z internetu, ale aj od manželov Lehotských z Miniopterusu. Dôležité však je, že sme nielen o tom písali a kreslili, ale hlavne zažili na vlastnej koži, ako ochraňovať prírodu a živočíchy, ktoré v nej žijú. Je to krásny pocit.

Našou odmenou boli nielen zachránené žabky, ale aj 1. miesto v regionálnom kole v projekte BIODIVERZITA OKOLO NÁS a postup do celoslovenského kola.

Žiaci 2. B

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201