INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nájomné byty na Slovensku

Nájomné byty na Slovensku

Vždy ma v PN zaujmú fundované, trefné a aktuálne články Rudolfa Galla. Naposledy to bola téma – nájomné byty, ktoré sa týkajú predovšetkým mladých ľudí. Je zaujímavé, že napr. v susednom Rakúsku, ktoré pokladáme za vzor, je poriadok, čistota, fungujú služby, ale aj kontrola a tresty. Vo Viedni je viac ako 60% nájomných bytov.

Ak berieme do úvahy, že v súčasnosti naši mladí ľudia sú nútení ísť za prácou nielen z východného Slovenska do Bratislavy, Čiech, ale napr. do Rakúska, Nemecka, najmä do Veľkej Británie, tak by bolo dobre zvážiť: mám si všade, kde dostanem prácu kúpiť byt, dom? Za čo si to mám kúpiť, keď len začínam? Mám si vziať hypotéku a riskovať napr. mladú rodinu? Veď asi 1/4 obyvateľov na Slovensku sú dlžníci a exekúcia je možnou realitou, ak napr. človek stratí prácu. Môže kúpiť byt, alebo platiť nájom, keď ešte nemá zázemie?

Chcela by som rozšíriť realitu kúpy alebo nájmu bytov o starších ľudí, dôchodcov, ktorých pribúda. Starší ľudia majú pravdepodobne rodinu, ktorú majú radi, najmä vnukov a chcú im niečo dať. Načo čakať na smrť týchto ľudí, keď oni môžu za života darovať alebo predať svoj byt, dom a rozdeliť sa, nezaťažovať rodinu dedičským konaním. Je oveľa jednoduchšie pre dôchodcu podeliť sa o majetok a dožiť v nájomnom byte, kde nemá povinnosť starať sa o záhradu, keď už nevládze, ale najmä nemá povinnosť investovať, ale pokojne sa venovať rodine, svojim koníčkom, priateľom a všímať si okolie, ktoré aj vďaka jeho postoju môže byť krajšie. Toto dokáže aj zo svojho dôchodku.

Tradícia na Slovensku je ale iná: Chceme mať za každú cenu svoje vlastníctvo. Samozrejme, také Rakúsko malo od II. svetovej vojny viac času na zmenu názoru a postoja k vlastníctvu. Takže naše prispôsobenie sa novým realitám má ešte šancu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201