INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čo nové vo VPS

Čo nové vo VPS

Načasovanie kosenia trávnatých plôch je dôležité. Okrem nevkusného vzhľadu nepokosené plochy navyše výrazne znepríjemňujú život alergikom, a tých je na našom najväčšom sídlisku neúrekom. Preto sme tento rok začali s kosbami o čosi skôr ako vlani. V prípade daždivého počasia sa bude musieť frekvencia kosenia zvýšiť. Rýchlosť rastu trávnika totiž závisí od vonkajších meteorologických  podmienok. Mestská časť Petržalka má na starosti kosenie takmer 200 hektárov trávnikov, čo sú plochy základných a materských škôl, verejných detských ihrísk, dočasnej zelene, sídliskovej zelene a parkov.

VPS, kosenie, zeleň

Okrem kosieb, samozrejme, pokračujeme s revitalizáciami pieskovísk, pravidelným čistením komunikácií a orezávaním petržalskej zelene. Našich pilčíkov zamestnáva orez drevín nad 5 cm, ktorý môžeme vykonávať od 1. apríla, a úprava prebujnelých kríkových skupín. V pondelok 4. apríla sme pomohli s odvozom a likvidáciou odpadu, ktorý prvý aprílový víkend vyzbierali aktivisti z vodáckeho klubu Dunajčík. Vodáci vyzbierali úctihodných 4,4 tony odpadu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201