INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Inšpektori verejného poriadku riešia vaše podnety

Inšpektori verejného poriadku riešia vaše podnety

Vo futbale sa postupne udomácňuje jastrabie oko. V podstate sleduje čistotu hry. Čosi podobné máme v Petržalke.  Štyria inšpektori verejného poriadku sledujú čistotu a poriadok a prispievajú k odstraňovaniu nedostatkov.verejného poriadku. Sú každý deň a za každého počasia v teréne, dokumentujú všetky prehrešky voči čistote a poriadku a následne o zisteniach informujú príslušné oddelenia mestskej časti, mestské firmy a políciu. Tiež dohliadajú na čistotu a dočisťovanie v kontajnerových stanovištiach a v ich okolí a upozorňujú na nedostatky správcov bytových domov a spoločnosť OLO, a. s. Pri jarnom a jesennom upratovaní, kedy mestská časť pristavuje zdarma veľkokapacitné kontajnery, dohliadajú na ich správne umiestnenie, korektné napĺňanie a bezpečný odvoz. Okrem toho upozorňujú nezodpovedných majiteľov psov na ich povinnosť odstraňovať psie exkrementy z verejných priestranstiev a dohliadajú na pravidelné dopĺňanie vreciek na smetných nádobách na to určených. Zistené nedostatky riešia na mieste dohovorom alebo uložia porušovateľovi termín na odstránenie nedostatkov a skontrolujú ich plnenie. Tiež sa venujú kontrole stavu dopravného značenia a technickému stavu motorových vozidiel. „Stáva sa nám, že obyvatelia na nás volajú políciu, keď kontrolujeme vozidlá odstavené na parkoviskách alebo chodníkoch. Hneď potom však píšu na úrad, že im pod oknami parkuje nejaký vrak,“ opisuje aj druhú stranu svojej práce jeden z inšpektorov a dodáva: „Podozrivé autá kontrolujeme aj v zime popri preverovaní zjazdnosti komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj chodníkov pre chodcov. Potom upozorníme majiteľov alebo správcov aby sneh odhrnuli. Na takú veľkú plochu je nás však zúfalo málo.“

vrak1
Každým podnetom, ktorý inšpektori na svojich pravidelných pochôdzkach zdokumentujú, sa zaoberá príslušné oddelenie petržalskej samosprávy. Vedúci oddelení vyhodnocujú zistenia a rozhodujú o spôsoboch ich odstránenia. Petržalčania majú na internetovej stránke k dispozícii telefonický a mailový kontakt na „svojho“ inšpektora spolu so zoznamom ulíc, ktoré pravidelne kontroluje.
„Vítame všetky podnety obyvateľov, ktoré nám zašlú priamo alebo prostredníctvom stránky odkazprestarostu.sk. Každý jeden obratom preveríme a operatívne riešime, prípadne upozorníme kompetentných“, pochvaľuje iniciatívu obyvateľov starosta Vladimír Bajan a dodáva: „Mrzí ma len, že veľa podnetov svedčí o naštrbených susedských vzťahoch, občianskej intolerancii a nedostatku lokálpatriotizmu.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky