INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Europeniaze aj pre Hálovu

Europeniaze aj pre Hálovu

Ešte koncom minulého roka Bratislavský samosprávny kraj bolo na základe iniciatívy poslanca Eduarda Demela prijal úver vo výške 5-miliónov eur Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Peniaze budú použité na komplexnú rekonštrukciu 7 budov stredných škôl a 3 budov dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. „Rekonštrukcie by sa mali začať najneskôr 1. júna,“ uviedol Eduard Demel, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. Vďaka tejto investícii dôjde k značným úsporám energií. Vymenia okná, zateplia obvodové plášte a vyregulujú kúrenie. Aj napriek legislatívnym zmenám vo financovaní samosprávnych krajov na Slovensku, bude Bratislavský samosprávny kraj čerpať finančné prostriedky z programu MunSEFF.

SPSE Halova fasada1
Každý objekt musí po rekonštrukcii vykázať viac ako 30 % energetickú úsporu. Potvrdia ju audity, ktorých náklady bude znášať Európska banka pre obnovu a rozvoj. Po úspešnej realizácii získa kraj nenávratný grant vo výške 750 000 €. Do zoznamu siedmich stredných škôl sa dostala aj SPŠE na Hálovej ulici.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201