INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chránime zdravie a majetok

Chránime zdravie a majetok

Obyvatelia Hrobákovej ulice sa už nemusia obávať rizík, ktoré im spôsoboval topoľ rastúci priamo na parkovisku. Svojimi koreňmi rozbíjal betónovú plochu parkoviska a ohrozoval prevádzkyschopnosť kanalizácie. Jeho konáre obmedzovali na prechádzke matky s deťmi či seniorov. Topoľ tiež nepriaznivo vplýva na alergikov. Toto boli hlavné dôvody, pre ktoré Petržalka nahradí vyrúbaný strom štyrmi inými drevinami.
Výrub začiatkom tohto roka odobril Okresný úrad Bratislava, ktorý konštatoval, že nezistil žiadne nedostatky, pre ktoré by sa muselo rozhodnutie Petržalky zmeniť alebo zrušiť. To znamená, že výrubom topoľa a následným vysadeným iných štyroch stromov podporujeme zeleň a zvyšujeme ochranu ľudí i majetku, aby sa v Petržalke nestávali tragické prípady, ako bol ten z tohtoročnej zimy v Karlovej Vsi.

strom, chodník, poškodenie
Petržalka v tomto prípade predchádza zbytočným rizikám a priamym finančným záväzkom, ktoré by mohli vzniknúť, keby korene stromu zdevastovali parkovisko, zdemolovali kanalizáciu alebo poškodili autá. Nechceme platiť za neskoré rozhodnutia a myslíme si, že ani jeden z protestujúcich by na seba toto riziko dobrovoľne neprevzal. Hlavne, ak väčšina z nich nebýva bezprostredne v blízkosti tohto parkoviska, a aj preto v rozhodovaní o výrube nemali štatút účastníkov konania.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201