INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zeleň pri DK Zrkadlový háj

Zeleň pri DK Zrkadlový háj

Vážený pán starosta, ako bývalý poslanec v MZ Petržalka za DS a iniciátor časti okrášlenia priestoru okolo KZP Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici sa obraciam na vás o zabezpečenie úprav zelene na parkovisku pri KZP, kde kríky vyrástli a nikto ich už niekoľko rokov nezastrihuje.

Kultúra sa podľa mňa nekončí za múrmi KZP a úprava by celému priestoru, okrem ďalších vylepšení, ktoré nie sú predmetom mojej žiadosti určite pomohla. Bol by som rád, aby okrasné kríky plnili účel, pre ktorý boli vysadené.

Dušan Kordík

Odpoveď starostu V. Bajana: Vážený pán Kordík, s požiadavkou o orez kríkov sme sa obrátili na Miestny podnik verejnoprospešných služieb, ktorý zabezpečuje údržbu verejnej zelene v mestskej časti. Práce budú zabezpečené a zrealizované k spokojnosti obyvateľov v čo najkratšom čase.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky