INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zeleň pri DK Zrkadlový háj

Zeleň pri DK Zrkadlový háj

Vážený pán starosta, ako bývalý poslanec v MZ Petržalka za DS a iniciátor časti okrášlenia priestoru okolo KZP Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici sa obraciam na vás o zabezpečenie úprav zelene na parkovisku pri KZP, kde kríky vyrástli a nikto ich už niekoľko rokov nezastrihuje.

Kultúra sa podľa mňa nekončí za múrmi KZP a úprava by celému priestoru, okrem ďalších vylepšení, ktoré nie sú predmetom mojej žiadosti určite pomohla. Bol by som rád, aby okrasné kríky plnili účel, pre ktorý boli vysadené.

Dušan Kordík

Odpoveď starostu V. Bajana: Vážený pán Kordík, s požiadavkou o orez kríkov sme sa obrátili na Miestny podnik verejnoprospešných služieb, ktorý zabezpečuje údržbu verejnej zelene v mestskej časti. Práce budú zabezpečené a zrealizované k spokojnosti obyvateľov v čo najkratšom čase.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201