INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Upraceme, opravíme, nahradíme…

Upraceme, opravíme, nahradíme…

Samospráva by radšej zaradila do svojich oznamov slová dobudujeme, dosadíme, doplníme… Ak však financie vynakladá na opravy poškodených lavičiek, nahrádzanie vytrhaných smetných košov či upratovanie nielen po bezdomovcoch, neušetrí z rozpočtu na budovanie nových ihrísk, parkov či areálov určených pre šport a relax. Upratovanie a opravy oberajú nielen zamestnancov ale aj samotných obyvateľov Petržalky o čas a peniaze, ktoré by vedeli využiť omnoho efektívnejšie.

Ako nám povedal František Guth z Miestneho podniku verejnoprospešných služieb, práce, ktoré súvisia s vandalizmom sú takmer stále rovnaké. „Je ich viac v letných mesiacoch – smetné koše vhodené do Chorvátskeho ramena alebo vyvrátené z osadenia v betónovom lôžku, zámerne poškodené lavičky či informačné tabule,“ hovorí František Guth. Smetné koše – pokiaľ ich zamestnanci nájdu, prípadne vylovia – sa snažia opraviť a nanovo osadiť. Viac ako 90 % sa však nikdy nenájde a tie je potrebné nahradiť novými. Druhým „preferovaným artiklom“ vandalov sú lavičky. Často im nestačí označkovať ich „len“ vtipným či kreatívnym nápisom, ale je potrebné na nich demonštrovať aj fyzickú silu (nie však vyzbieraním odpadkov v ich okolí…). Každý štvrťrok tak vynakladá mestská časť na opravu lavičiek stovky eur na nové skrutky, obnovu poškodeného náteru, opravu konštrukcie, betónového lôžka, najčastejšie však drevených častí.

Odcudzený smetný kôš
Odcudzený smetný kôš

Samostatnou kapitolou sú verejné detské ihriská a športoviská, z ktorých miznú skrutky, oplotenie, hojdačky či basketbalové koše. Rozjazdené trávniky, podpálený porast alebo porozbíjané fľaše na detskom ihrisku… Každodenná realita pre zamestnancov miestneho podniku, ktorí to zas a znova upracú, opravia či nahradia. „Rozloha Petržalky je takmer 30 štvorcových kilometrov. Keby chcel každý Petržalčan upratať plochu, ktorá mu čisto matematicky prináleží, musel by sa postarať o viac ako 270 štvorcových metrov. Ak nám teda nepomôžu Petržalčania a nezačnú sa zaujímať viac o to, čo sa deje aj za ich dverami, je takmer nemožné udržať v Petržalke poriadok,“ dodal starosta Vladimír Bajan.

Znievska zo strany VDI a ŠH-Jantárová (2)
Znievska zo strany VDI a ŠH-Jantárová

Špecifikom sú aj náklady spojené s upratovaním čiernych skládok a provizórnych obydlí po bezdomovcoch. Často nie je okolie len znečistené, ale aj zdevastované a náklady na vrátenie do pôvodného stavu sa šplhajú stále vyššie. Každý rok samospráva investuje do čistoty Petržalky a opráv mobiliáru tisíce eur. Viete si predstaviť Petržalku, keby sa tieto prostriedky využili na vybudovanie nových oddychových areálov, zakúpenie hracích prvkov na ihriská alebo výsadbu stromov, kríkov, kvetov?

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201