INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Stovka dobrovoľníkov spravila v okolí ramena poriadok

Stovka dobrovoľníkov spravila v okolí ramena poriadok

Chorvátske rameno je po 18. ročníku čistenia ľahšie o takmer 40 vriec s odpadom a jednu plnú vlečku neporiadku. Mladí aj starí, žiaci aj pracujúci, úradníci aj poslanci spoločne priložili ruky k dielu. Pravidelnú aktivitu mestskej časti veľmi pozitívne hodnotia všetky generácie Petržalčanov. Tradične sa brigáda vždy konala v dopoludňajších hodinách, ale tento rok samospráva vyhovela žiadostiam obyvateľov a presunula čistenie na popoludnie. Zároveň oznámila obyvateľom, že zapojiť sa môžu aj individuálne v iných lokalitách Petržalky či už vyhrabaním starého lístia, vyzbieraním odpadkov alebo úpravou okolia. Fotografie ich aktivít prisľúbila zverejniť na svojej internetovej stránke a profile Viem byť Petržalčan.

Nielen brehy ramena, ale aj jeho dno si zasluhuje pozornosť, preto súbežne so zberom odpadkov na brehoch zabezpečuje mestská časť aj čistenie najfrekventovanejších, a teda aj najkritickejších úsekov. Predseda Klubu potápačov Octopus Tomáš Rácz so svojím tímom na úseku medzi Technopolom a premostením Topoľčianska – Tematínska opäť povyťahoval zo dna Chorvátskeho ramena množstvo zaujímavých „artefaktov“. Retardéry, staré pneumatiky, smetná nádoba, kôš na psie exkrementy, kostra z trojkolky a nechýbala ani vaňa. Svoju činnosť si zopakovali aj na prírodnom jazere Veľký Draždiak v nedeľu 27. apríla dopoludnia v lokalite za Medissimom s rovnakým výsledkom.

O likvidáciu odpadu sa postaral Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka. Odmenou účastníkom brigády bol nielen dobrý pocit z čistejšej Petržalky, ale samospráva zabezpečila aj malé občerstvenie v spolupráci so spoločnosťou STRAUBYT a mäsiarstvom Miran.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky