INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Samospráva obnoví po 80. rokoch rozárium v Sade Janka Kráľa

Samospráva obnoví po 80. rokoch rozárium v Sade Janka Kráľa

Myšlienkou obnovenia rozária na území Sadu Janka Kráľa sa mestská časť zaoberá už niekoľko rokov. Pretože je sad zákonom chránený v kategórii historická zeleň, bolo nevyhnutné nesmierne citlivo zvážiť všetky zásahy do jeho krehkého biotopu. Po mimoriadne dôsledných prípravách sa Bratislavčania dočkajú obnovenia pôvodného rozária v najstaršom verejnom parku v strednej Európe. V centrálnej časti pri soche Janka Kráľa sa nachádza sedem záhonov, na ktorých boli doteraz každoročne vysádzané letničky. Na štyri z nich vysadí špecializovaná firma viac ako 1 500 ruží. Použitých bude až jedenásť rôznych kultivarov vysokých od 60 do 80 cm vyberaných s odborníkmi na pestovanie ruží, pričom pri výbere uprednostnili kultivary, ktoré sú veľmi odolné proti hubovým chorobám, čím sa výrazne zníži počet postrekov počas ďalšej údržby. Na ploche 450 štvorcových metrov tak budú môcť návštevníci sadu obdivovať farebné spektrum červených, žltých, ružových, oranžových a bielych ruží.

Sad Janka Kráľa bol založený v rokoch 1774 – 1776 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Park vznikol na pravom brehu Dunaja na ploche lužného lesa. Vplyvom barokového klasicizmu sa vytvorila osemramenná hviezdica priesekov, pozdĺž ktorých sa neskôr vysadili stromoradia. Podľa usporiadania chodníkov park pomenovali Sternallee (Hviezdicová aleja) a jednotlivé aleje dostali pomenovanie podľa druhu stromov – jelšová, topoľová, javorová, vŕbová, jaseňová, brestová. V rokoch 1933 – 1937 založili v parku podľa návrhu mestského lekára Rudolfa Limbachera rozárium, v ktorom bolo zhruba 500 druhov ruží. Počet vysadených ružových kríkov dosahoval asi 5 000 kusov. Rozárium bolo umiestnené v blízkosti platanov v juhovýchodnej časti parku.

Súťaž k téme rozárium nájdete na Viem byť Petržalčan.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky