INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Máme 40!

Máme 40!

Výstavba nového sídliska Petržalka sa začala 2. apríla 1973.

  • Sme v zrelom veku.
  • Máme silu, schopnosti, skúsenosti, predsavzatia, chuť žiť.
  • Petržalka ako výzva ísť spolu ďalej – k lepšiemu, spokojnejšiemu, modernejšiemu a perspektívnemu.

V roku 1973 padlo rozhodnutie o výstavbe Petržalky do podoby, v akej ju poznáme dnes. Už 2. apríla v tom istom roku sa totiž v Petržalke slávnostne začalo s výstavbou nového sídliska, ktoré malo poskytnúť domov starým aj novým obyvateľom Bratislavy. Menil sa tvar územia, štruktúra obyvateľstva i charakter miesta.

stara petrzka

Samotnej výstavbe predchádzala architektonická súťaž, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 kolektívov z celého sveta. Jej výsledky napokon neboli akceptované a petržalské sídlisko sa stavalo úplne inak. Návrh obytnej zóny vypracovali pracovníci Útvaru hlavného architekta. V Petržalke podľa neho vyrástlo sídlisko panelových domov. Parametre panelákov určovali technicko-hospodárske ukazovatele, podľa ktorých sa malo postaviť na čo najmenšom území čo najviac bytov.

panelaky zdialky

Prvý panelák skolaudovali na Romanovej ulici 3. augusta 1977. Súčasnú Petržalku, okres Bratislava V, dnes tvoria obytné zóny Lúky, Háje a Dvory, ktoré prekrývajú historické časti Kopčany, pôvodnú Petržalku, Ovsište, Starý háj a Zrkadlový háj. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 má Petržalka 105 842 obyvateľov s trvalým pobytom.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416