INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Máme 40!

Máme 40!

Výstavba nového sídliska Petržalka sa začala 2. apríla 1973.

  • Sme v zrelom veku.
  • Máme silu, schopnosti, skúsenosti, predsavzatia, chuť žiť.
  • Petržalka ako výzva ísť spolu ďalej – k lepšiemu, spokojnejšiemu, modernejšiemu a perspektívnemu.

V roku 1973 padlo rozhodnutie o výstavbe Petržalky do podoby, v akej ju poznáme dnes. Už 2. apríla v tom istom roku sa totiž v Petržalke slávnostne začalo s výstavbou nového sídliska, ktoré malo poskytnúť domov starým aj novým obyvateľom Bratislavy. Menil sa tvar územia, štruktúra obyvateľstva i charakter miesta.

stara petrzka

Samotnej výstavbe predchádzala architektonická súťaž, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 kolektívov z celého sveta. Jej výsledky napokon neboli akceptované a petržalské sídlisko sa stavalo úplne inak. Návrh obytnej zóny vypracovali pracovníci Útvaru hlavného architekta. V Petržalke podľa neho vyrástlo sídlisko panelových domov. Parametre panelákov určovali technicko-hospodárske ukazovatele, podľa ktorých sa malo postaviť na čo najmenšom území čo najviac bytov.

panelaky zdialky

Prvý panelák skolaudovali na Romanovej ulici 3. augusta 1977. Súčasnú Petržalku, okres Bratislava V, dnes tvoria obytné zóny Lúky, Háje a Dvory, ktoré prekrývajú historické časti Kopčany, pôvodnú Petržalku, Ovsište, Starý háj a Zrkadlový háj. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 má Petržalka 105 842 obyvateľov s trvalým pobytom.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201