INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kúrime stále menej…

Kúrime stále menej…

Tradíciou sa stáva konferencia Centrálne zásobovanie teplom vo vašej mestskej časti, ktorej organizátorom je spoločnosť Dalkia, a. s. Ide o stretnutie výrobcu a dodávateľa tepla s jeho zmluvnými partnermi, odberateľmi – správcovskými spoločnosťami, zástupcami spoločenstiev vlastníkov, verejného a privátneho sektoru. Zámer je totožný: navzájom sa informovať o potrebách, novotách, výhľadoch, ale aj problémoch vo vzťahu dodávateľ – odberateľ. Ostatnú konferenciu, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v kongresovom centre Technopolu v Petržalke, otvoril generálny riaditeľ spoločnosti Dalkia, a. s., Vincent Barbier, ktorý poďakoval účastníkom za dôveru, ktorá je prejavená v spokojnosti k jeho produktom a poskytovaným službám.

konferencia dalkia

V takmer dvojhodinovom programe sa venovali odborní pracovníci tejto nadnárodnej spoločnosti ďalšej stratégii a smerovaniu spoločnosti, cenovej politike, najmä však novinke ako významnému prelomu – projektu KVET, ktorý má zabezpečiť trvalú udržateľnosť systému centrálneho zásobovania teplom v Petržalke. Vecne a dôvodne z obsahu: od roku 2002 zaznamenala Dalkia v Petržalke pokles dodávok tepla o viac ako 35 percent, a to najmä z dôvodu úsporných opatrení spotrebiteľov (byty), ale aj odpájania sa od systému CZT (podiel cca 5 percent). Napriek tomu ceny tepla v Petržalke sú stále nižšie, ako je jeho priemerná cena z plynových zdrojov na Slovensku.

Dalkia udržiava spravovaný majetok v dobrej výkonnej a funkčnej kondícii aj preto, že do opráv, údržby a modernizácie v priemere ročne investuje 2 milióny €. Pred ňou je však náročný projekt obnovy celého systému CZT. Inštalácia 18 kogeneračných jednotiek (kombinovaná výroba elektriny a tepla) predstavuje v tomto roku investičné náklady vo výške 13,5 mil. €. Na to budú nadväzovať ďalšie investície. Cieľom je stabilizácia cien tepla pre obyvateľov, obnova systému vykurovania a rozvodov a ďalší rozvoj CZT.

DALKIA v Petržalke

  •  spolupráca s mestskou časťou od r. 2000
  •  40-tisíc zásobovaných domácností
  •  21 kotolní
  •  125 kotlov
  •  158 odovzdávacích staníc
  •  1 112 meračov tepla
  •  70 km rozvodov
  •  370 GWh (gigawatthodín) tepla dodaných odberateľom

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201