INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hasiči v labyrinte parkovania bez pravidiel

Hasiči v labyrinte parkovania bez pravidiel

To, ako veľmi hasičom komplikujú prácu autá parkujúce mimo vyhradených miest, ukazuje aj nedávny požiar v chránenej dielni Občianskeho združenia Impulz. Dielňa sídli v budove Základnej školy na Turnianskej ulici. Do jej areálu sa však vozidlá Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR nemohli dostať, pretože vjazd k vstupnej bráne a nástupnej ploche blokovali dve zaparkované osobné autá. Hasiči preto museli ťahať hadicové vedenie až 150 metrov cez celý školský dvor, čím bol celý zásah náročnejší.

Podrobnejšie sme sa o probléme rozprávali s veliteľom Hasičskej stanice 5 na Čapajevovej ulici č. 8, plk. Ing. Jozefom Voľanským.

– V súvislosti s problematickým parkovaním v Petržalke, osobné automobily v snahe využiť každé voľné miesto, často obsadzujú okrem vyznačených miest aj tie, ktoré nie sú určené na parkovanie, ale zároveň na nich nie je značka zákaz Zastavenia alebo Zákaz státia. Tak vzniká problém pre hasičskú techniku, s ktorou v prípade zavolania na tiesňovú linku 150 alebo európske číslo tiesňového volania 112 uskutočňujú príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy výjazd. Často riešime problém, že sa na miesto, odkiaľ je nahlásená mimoriadna udalosť, nedá dostať z najbližšej ulice. Musíme teda hľadať náhradné riešenia – iné prístupové cesty, prípadne hasičskú techniku zaparkovať ďalej od miesta udalosti a riešiť to pripojením na podzemné hydranty, hydrantovú sieť v danej budove. Posledným a najzdĺhavejším variantom, tak ako v prípade požiaru v chránenej dielni Impulz, je ťahať dopravné vedenie – teda dostať vodu na miesto udalosti hadicovým vedením – čo je často niekoľko desiatok až stovák metrov.

hasici a parkovanie

Koniec „živelného“ parkovania by mal priniesť nový model, ktorý pripravujú na petržalskom miestnom úrade. Bolo by pre vás zatiaľ riešením, ak by ste mali na začiatku každého vnútrobloku vyznačený dostatočne široký vstup priamo na chodník, po ktorom by ste sa mohli dostať k miestu požiaru?

– Záleží na tom, aký je vo vnútrobloku chodník široký. Naša technika potrebuje na prejazd šírku minimálne 2,5 metra. Zároveň je veľmi dlhá a manévrovať s ňou na chodníkoch a pomedzi domy je pomerne zložité. Okrem toho sú často vo vnútroblokoch lavičky a rôzne iné prekážky, ktoré by sme museli odstraňovať. Toto je riešenie iba v prípade, ak je chodník naozaj dostatočne široký a dá sa naň dostať cez vyznačené miesto napríklad so značkou zákazu státia. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu pred požiarmi, musia byť pred výškovými budovami nástupné plochy, ktoré sú využívané pri zásahu hasičskej techniky. Mali by byť vyšrafované a označené tabuľou Nástupná plocha, pretože ich často blokujú zaparkované autá. Ďalším problémom je, že ak je aj plocha voľná, tesne ju obklopujú zaparkované autá a nie je na ňu priamo z cesty vyznačený dostatočne široký vjazd, tak sa na ňu aj tak nedostaneme.

Čo by teda mohlo problémy trvalo vyriešiť v prospech hasičov a ochrany životov a majetku obyvateľov sídliska?

– Museli by sme urobiť kondičné jazdy, prejsť celú Petržalku a spoznať zásahový obvod, zmapovať podrobne všetky ulice, kde sa nástupné plochy nachádzajú. A následne vstúpiť do rokovania s mestskou časťou Petržalka, aby nám vytvorili vyhovujúce podmienky. My by sme takúto spoluprácu pri vyhľadávaní a riešení problematických miest skutočne ocenili. Bola by pre nás veľmi výhodná, pretože problémy pri vykonávaní zásahov tu reálne sú a nie zanedbateľné. Najmä, ak sa udalosť stane medzi 18. až 8. hodinou, keď sú nielen parkoviská, ale aj okolité komunikácie obsadené autami.

hasiči

O reakciu k problematike sme požiadali aj miestny úrad Petržalka:

– Prístup hasičských vozidiel, resp. vozidiel záchranných zložiek vôbec, rieši legislatíva aj dnes – vchody do bytových domov, škôl a podobne musia byť voľne prístupné. Problém je teda v nerešpektovaní platnej legislatívy vodičmi. Kontrola dodržiavania stanovených pravidiel je v kompetencii mestskej polície, ktorá by mala v takýchto prípadoch konať. Nová parkovacia politika bude opäť len rešpektovať platnú legislatívu, v teréne bude zrejmé a viditeľné, kde vozidlá parkovať môžu , kde nie. Prínos novej parkovacej politiky vidíme aj v tom, že sa zavedie tzv. rezidentské parkovanie, čím by sa malo na niektorých miestach obmedziť parkovanie nerezidentov, resp. parkovanie nerezidentov presunúť do vopred určených lokalít.

A ako problém hodnotí Mestská polícia? Pomohlo by umiestnenie značky šikmé rovnobežné čiary V 13 na nástupné plochy a pred vchody do budov na celom sídlisku?

Veliteľ MP v Petržalke Mgr. Ladislav Fatura: – Problém by to neriešilo, pretože v zime môže značenie zakryť sneh a nie je k dispozícii ekvivalent v podobe zvislého značenia. Je potrebné spraviť systémové riešenie v súčinnosti dotknutých subjektov, ktoré by hľadalo spôsob ako vytvoriť vhodné prístupové body, ako aj „nástupné plochy“ pre hasičov a ostatné záchranné a bezpečnostné zložky. Miesta treba vytypovať a prehodnotiť z pohľadu odborných pracovníkov HaZZ, s prihliadnutím na rozmery nimi používanej techniky a prostredia, kde budú zasahovať. V spolupráci s dopravným inžinierom treba spracovať projekt dopravného značenia, ktoré by zabezpečilo bezproblémové použitie plôch ako aj možnosť riešiť porušenie pravidiel cestnej premávky. Takto je potrebné riešiť v spolupráci s MČ aj nástupné plochy pre záchranné a bezpečnostné zložky, ktoré sú už mimo cestnú komunikáciu. Každú časť sídliska by bolo treba riešiť individuálne s prihliadnutím na viacero faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zásahy záchranných zložiek.

hasici polosina

Či nový systém rezidenčného parkovania vyrieši problémy obyvateľov Petržalky a ich áut, sa dozvieme už tento rok. Veríme, že odstráni aj prekážky, ktoré musia pri svojej práci prekonávať hasiči, keď sa ponáhľajú zachraňovať naše životy a majetok. A ak nie… spomeňte si na nich, keď budete nabudúce parkovať pred vchodom do vášho domu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky