INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bratislavský archív uprostred divočiny

Zanedbaný areál bývalej Materskej školy na Markovej ulici, plný neudržiavanej zelene a neporiadku, si všimla naša čitateľka bývajúca neďaleko. Záhrada je vraj v nepeknom stave už dlhé roky, stromy i kríky potrebujú orezať a napadané lístie špatí areál aj zvonka. V súčasnosti v budove sídli Archív hlavného mesta Bratislavy, preto sme o reakciu požiadali Mgr. Petera Viglaša, ktorý je poverený vedením tejto inštitúcie:

„Archív hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len AMB) je štátnym archívom s regionálnou územnou pôsobnosťou a zároveň je zariadením Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR). Za posledných 6 rokov sa dvakrát kompletne sťahoval a Markova 1 je jeho ďalším provizórnym pôsobiskom. Ide o objekt bývalej škôlky s priľahlými pozemkami, ktorý MV SR v správe archívu prenajal Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

Časť pozemkov, ako aj budovy, magistrát stále spravuje vo svojej réžii. AMB pôsobí na Markovej tretí rok a na úpravu zelene a kosenie trávy vynakladá nemalé prostriedky. Je pravda, že okolie budovy počas celého roku nie je práve vzorne vyzametané, však ani škôlka neslúži svojmu pôvodnému účelu. Samotná budova je dosť schátraná a opravy elektriny, vodovodných potrubí a podobne sú na dennom poriadku. Ak k tomu prirátame ďalšie prevádzkové náklady, tak sa nemožno čudovať, že nemáme dostatok financií na pravidelnú údržbu dvora, ktorý vlastne vôbec neužívame. Pre nás je priam danajským darom.

Pieskoviská, preliezky a iná drobná architektúra boli zničené už dávno predtým, ako sa archív nasťahoval do tohto priestoru. Budova bola niekoľko rokov opustená a zdevastovaná bezdomovcami. Vo dvore bolo množstvo porozbíjaného skla a iného odpadu, ktorý spôsoboval problémy pri kosení – lietajúce úlomky mohli niekoho zraniť. Preto bolo nutné vyčistiť celý priestor bez použitia mechanizácie, čo tiež zvýšilo naše náklady na údržbu.

Problém s celoročnou údržbou budovy archívu, ale aj zelene, ako je kosenie trávnikov, orezávanie drevín a v zime aj odpratávanie snehu, je ten, že celkové náklady sa šplhajú do výšky, ktorá by pohltila všetky financie určené na prevádzku inštitúcie. Uvedené činnosti pre AMB správcovsky vykonáva ISS Facility Services , s.r.o. V čase finančnej krízy preto musíme zvažovať, či dáme pokosiť trávnik štyri alebo šesťkrát do roka, alebo zaplatíme strážnu službu. V tomto smere máme jednoznačné priority. Zákon nám káže chrániť archívne dedičstvo, nie investovať do údržby zelene. Napriek tomu sa budeme aj naďalej snažiť udržať minimálne taký hygienický štandard zverených priestorov, aby nepôsobili na obyvateľov okolitých domov rušivo a neesteticky.“

Zároveň aj bratislavský magistrát, ako spomínaný vlastník budovy, po našom upozornení na tento problém prisľúbil, že ho bude riešiť a vyzve nájomcu, Ministerstvo vnútra SR, aby urobil adekvátne urýchlené opatrenia.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky