INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tak tu teda /ne/obnovene bývame /3/

Tak tu teda /ne/obnovene bývame /3/

Ale môže byť aj iný, aktuálnejší titulok nášho tretieho /ne/obnoveného bývania, že: Deje sa! Ba až sa práši. Symbolicky i naozaj – tempom, činnosťami. Veď keď vetry fúknu… Na dvoch až troch desiatkach petržalských stavieb sa práve obnovuje, fakturuje i dohaduje.   

Kde ešte čo má byť, čo ešte lepšie, čo inak, na čo sa nesmie zabudnúť. Fotografie, ktoré uverejňujeme – lešeniami obohnané paneláky, sú z minulého týždňa. Iné by boli dnes, iné budú zajtra, pozajtra. Výzor fasád, ale i interiéru budov sa mení prácami a vecami. Niekde sa začína, inde je rozostavané, ba aj už končí „to“, na čo dostali bytové domy od peňažných ústavov úver, najčastejšie a najviac zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vlani vyhovel 48 žiadostiam z Petržalky. Hovorí sa o rekorde. Neprekvapuje. Veď vziať si na 20 rokov úvery s celkovým úrokom nula, to je top! – napokon v druhej časti tohto seriálu sme nenáhodne napísali: Lacnejšie ako NULA už nebude… Táto možnosť bola v roku 2016 a zostáva aj v roku 2017!

Na Budatínskej…

Padne rekord?

Mohol by. Žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB sa podávajú od 15. januára do 31. októbra. Kým do 15. februára neevidovali na stavebnom úrade (žiadateľ predkladá písomnú žiadosť ŠFRB prostredníctvom Miestneho úradu MČ Bratislava – Petržalka) ani jednu žiadosť, do piatka minulého týždňa, ani nie za mesiac, ich bolo už šesť. Vlastníci dvoch bytových domov na Budatínskej ul., po jednom na  Hálovej, Wolkrovej, Gessayovej a Ševčenkovej chcú obnoviť svoje stavebné sídla buď úplne (zateplenie budovy, odstránenie systémovej poruchy, výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov, iná modernizácia bytového domu) alebo čiastočne, čiže využijú len niektoré z uvedených účelov podpory. Ak by tempo nezľavilo (a boli by to desiatky realizovaných projektov), potom by sa petržalský bytový fond nielen celkovo vzhľadovo skrášlil, ale tiež skvalitnil, sfunkčnil, zmodernizoval. Paneláky  by boli bez výnimiek bezpečnejšie a v predĺženej životnosti, než je ich všeobecne naplánovaný funkčný „vek“ 77 rokov. Vytratili by sa šedivé fľaky šestiny či sedminy ešte neobnovených objektov. Tiež by sa vytratili kadejaké reči, že domy v Petržalke neobnovujú už len tí, čo v nej nechcú bývať. A iné…

Na Hálovej…

Genius loci

Petržalka má niekoľko miest, genius loci, majúce svojho ducha, výnimočnú atmosféru, dobrý pocit v prostredí, až istú vznešenosť – čím a aké sú. Či už je to Sad Janka Kráľa, nábrežie Dunaja, Veľký a Malý Draždiak, dostihový areál, ale aj 5-kilometrový vodný kanál Chorvátske rameno. Je nielen pomyslenou petržalskou krvnou tepnou (stále popri ňom chodia, korzujú  či až prúdia ľudia), ale i výkladnou skriňou petržalskej prírody. Flóry i fauny. Prejsť sa popri ňom, v ktoromkoľvek čase-nečase, je pre našinca i návštevníka zážitkom. Časť z neho bude čoskoro súčasťou skutočného petržalského „city“, obývaným i administratívnym centrom. Najmä však ako súčasť prírodného Central parku. Povedľa ramena sa bude šinúť, dopravne i vyhliadkovo, trať električky. Od Starého mosta po Janíkov dvor. Nároky na peknotu tohto prostredia nie sú, ani nebudú malé. A to i po celej dĺžke vodného kanála. Je na obyvateľoch niektorých panelákov na oboch brehoch, v ich bezprostrednej blízkosti, či už dnes prispievajú k ladnosti a peknote tohto prostredia. Či tomu nie je naopak. Panelákmi, v ktorých bývajú, žijú. Aké sú, ako vyzerajú. Oči tu nik nikomu nezaviaže. A pohľad neklame. Dali by sa vymenovať ulice, popisné čísla domov, kde sa nič nedeje. Ba predsa deje. Niektoré paneláky chátrajú v nečinnosti ich obyvateľov. Tak, ako si príroda vie poradiť s ročnými obdobiami, a každé je svojím spôsobom na Chorvátskom ramene pre oko človeka príťažlivé, mal by si aj človek poradiť – sám so sebou. Ak už prírodu využíva, nech ju zároveň nezabíja. I keď len vzhľadom – seba. Miestom, kde býva, stavbou, v ktorej býva.

Na Beňadickej…

Tu a teraz

To, o čo sa redakčne usilujeme v téme obnovy panelákov, nie je účelová reklama ani inzercia. Ale súhrn dôležitých a zaujímavých informácií, možností na tému obnova. Ako využiť ponuku, paradoxne, s NULOU.  Keď nula nie je nič, ale veľa. Ako úroková výhoda, ktorá pri úplnej obnove zmení amortizovaný dom na (zasa?) nový dom. Že je to naša redakčná podpora, povzbudenie tých nebojácnych, aktívnych jednotlivcov, skupiny vlastníkov, ktorí vnímajú celý dom ako svoj byt. Nie čo si môžu v ňom dovoliť, ale čo, a koľko v ňom urobiť. A že tá chvíľa je tu, a teraz.

Na Smolenickej …

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416