INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Na Farského zabíjali

Na Farského zabíjali

Na školskom dvore Strednej odbornej školy gastronómie, potravinárstva a hotelových služieb na Farského ulici uprostred petržalských panelákov bolo v sobotné dopoludnie 11. februára nezvyčajne rušno. Uskutočnil sa tam už 6. ročník fašiangovej zabíjačky.

Žiaci dvoch ročníkov učebného odboru mäsiar pod odborným dohľadom majstrov odborného výcviku a pedagógov sa podieľali na zabíjačke od A po Z, teda od porazenia 140-kilogramovej ošípanej, cez rozporciovanie až po spracovanie mäsa na mäsové výrobky, typické pre bežné zakáľačky. Výsledkom ich práce v „teréne“, ktorá je súčasťou vyučovacieho procesu, boli špeciality, ako sú jaternice, krvavnice, zabíjačková kaša, tlačenka, klobásy, oškvarky, pečené mäso a ďalšie drobnosti. K „mäsiarom“ sa pridali aj žiaci ďalších profesií, aby spoločne predviedli nadobudnuté vedomosti a zručnosti v reálnej praxi. Tento krát hosťami boli najmä rodičia žiakov a ďalší príbuzní. Veľké uznanie za celý priebeh tohto netradičného vyučovania, ktorého výsledkom boli veľmi chutné jedlá rôzneho druhu, sa dostalo všetkým zúčastneným od zriaďovateľa školy – Bratislavského samosprávneho kraja, pod záštitou ktorého sa akcia uskutočnila. „Zabíjačkové špeciality boli výnimočne chutné, takže spolu s vedením školy musíme naďalej podnikať kroky, ktoré by viedli k výraznejšej propagácii tohto tradičného remesla,“ zdôraznil župan Pavol Frešo.

Cieľom tohto príjemného podujatia, ktoré je medzi petržalskými panelákmi stále skôr raritou, bola nielen prezentácia školy, ale najmä učebného odboru mäsiar, ktorému sa žiaci skôr vyhýbajú. Dokumentujú to čísla. „Kým pred viac ako štvrťstoročím, kedy som tu začal ako majster pracovať, sa tu učilo vyše 250 žiakov za mäsiarov, dnes ich máme 11, pričom v tomto školskom roku sa nám pre nezáujem nepodarilo prvý ročník ani otvoriť. Mäsiarske remeslo je síce ťažká práca, ale keď si ju človek obľúbi a získa potrebné zručnosti, je to zaujímavá práca na celý život,“ povedal majster odborného výcviku Ladislav Šimon.

Na druhej strane nielen na slovenskom trhu, ale aj firmy v zahraničí veľmi intenzívne vyhľadávajú vyučených mäsiarov. „Pokiaľ by sme nenaplnili budúci školský rok v tomto odbore, budeme to považovať za tragédiu. Veď ide o tradičné remeslo, ktoré pri zabezpečení výživy ľudstva bude mať vždy uplatnenie. Navyše, máme krásne prevádzky, učíme žiakov pracovať s modernou technológiou, ktorú neustále dokupujeme,“ zdôraznil riaditeľ školy Jozef Horák.

Dôkazom modernizácie je novovybudovaná cvičná kuchyňa pre žiakov, ktorú im môže závidieť nejeden šéfkuchár. Jej zariadenie nielen hosťom z BSK, ale aj rodičom priblížila pedagogička Alena Brandšteterová: „Okrem základného zariadenia akými sú rôzne nárezové stroje, kutre, ponorné mixéry, miniroboty, grily a konvektomaty, má naša kuchynka niečo navyše. Sú to zariadenia, ktoré kuchárom prácu uľahčujú a hlavne pomáhajú udržiavať čerstvosť a kvalitu pripravovaných pokrmov. Konkrétne je to šokový schladzovač ´šoker´, ktorým sa potraviny prudko schladia až zmrazia, pričom straty na výživovej hodnote sú minimálne. Ďalej vákuovačka, ktorá sa dá využiť napr. pri balení a uskladnení rôznych predpripravených základov pre prípravu iných pokrmov, zariadenie na prípravu pokrmov metódou suse-vide – príprava pokrmov pri nízkej teplote a tiež zariadenie označované ako Holdomat, ktoré slúži na predĺženie času výdaja pokrmov, pričom netratia na kvalite. Žiaci tak majú možnosť oboznámiť sa s používaním jednotlivých zariadení, a tak zlepšiť celkovú prípravu na svoje budúce povolanie“.

Na netradičnú zabíjačku sa prišiel pozrieť aj atašé Veľvyslanectva Číny, Xu Ziyan, s ktorým riaditeľ školy diskutoval aj o možnej recipročnej výmene žiakov. Na Farského majú pozitívnu skúsenosť, kedy mladá Číňanka pred rokmi, po absolvovaní posledného ročníka základnej školy na Slovensku, kedy sa zároveň učila slovenčinu, svojou usilovnosťou nielen výborne zmaturovala (pričom paradoxne zo slovenčiny bola najlepšia), ale dnes už študuje na vysokej škole. Takže jazyková výbava nie je obávanou bariérou.

Riaditeľ školy však predpokladá, že nielen vďaka dobrému menu školy, ktorého žiaci získavajú ocenenia na rôznych súťažiach, ale aj vďaka silnejším ročníkom žiakov, končiacich základné školy, sa viacerí rozhodnú pre mäsiarske remeslo. Tradičné remeslá – mäsiar, cukrár a pekár – majú v škole len 15%-né zastúpenie, pričom až 85% žiakov tvoria odbory gastronómie a hotelových služieb.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky