INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka sa pripravuje na jar

Petržalka sa pripravuje na jar

Zima túto sezónu ani poriadne neudrela a už sa pomaly blížia jarné mesiace. V pohotovosti je  miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, ktorého zamestnancov stretávate v uliciach našej mestskej časti. Čistia ulice, ošetrujú poškodené stromy, opravujú mestský mobiliár…

Zamestnanci sa v súčasnosti zameriavajú hlavne na čistenie verejných priestranstiev. Ak máte podnet alebo návrh na zlepšenie čistoty v našej mestskej časti, môžete kontaktovať Zelenú linku na telefónnom čísle 02/63 820 158. K čistote a kvalite verejných priestranstiev môžete prispieť aj vy. Od 14. do 18. marca sa koná Týždeň čistoty v Petržalke, kedy si zdarma môžete na miestnom úrade zdarma vyzdvihnúť vrecia na odpad a pomôcť pri upratovaní okolia svojich bytových domov. Viac sa dočítate TU.

Petržalka sa o verejné priestranstvá stará vo vlastnej réžii. Má k dispozícii zhruba 30 zamestnancov. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka slúži ľuďom už 30 rokov. Založila ho vtedy ešte mladá petržalská samospráva, 1. januára 1986.

Orezy si vyžadujú skúsenosti, znalosti rezov a pozornosť.
Orezy si vyžadujú skúsenosti, znalosti rezov a pozornosť.

O čo sa VPS stará:

  • letná a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy a priľahlých chodníkov a parkovísk
  • údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy a ich realizácia
  • správa trhovísk
  • údržba a čistenie odpadkových košov
  • prevádzka a údržba verejných sociálnych zariadení
  • správa, údržba a revitalizácia verejných detských ihrísk
  • prevádzkovanie zberného dvora
  • udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu)

kosenie trávy, VPS

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky