INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čo robí Petržalka pre psov?

Čo robí Petržalka pre psov?

– V súčasnosti je v Petržalke osadených 200 košov na psie exkrementy. Firma, s ktorou má mestská časť podpísanú zmluvu, ich dvakrát týždenne vysýpa a dopĺňa novými mikroténovými vreckami. Tie nahradili papierové, ktoré neodolávali počasiu. Okrem toho môžu vrecko s exkrementami odhodiť do ktorejkoľvek zbernej nádoby na komunálny odpad a tých je ďalších 400.- – – Každý majiteľ, ktorý za psa riadne odviedol daň, si môže na úrade prevziať rolku 250 vreciek na psie exkrementy zadarmo. Čistenie a kosenie priestorov, kde je povolený voľný pohyb psov

– Petržalská samospráva vyčlenila sedem lokalít pre voľný pohyb psov:

Zadunajská cesta – za Gymnáziom Mercury
Bosákova – pri nadjazde na Starý most
Jantárová cesta – Chorvátske rameno – Jungmannova – Rusovská cesta
Gessayova – Osuského – Chorvátske rameno
Topoľčianska – Jantárová cesta – Ústav lekárskej kozmetiky
Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – Hotel Bonbón
Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – oproti nemocnici
Tu sa môžu psi pohybovať bez vôdzky a vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú zodpovednosť.

– Oplotený výbeh pre psov, kde si môže každý, kto sa preukáže trvalým pobytom na území Petržalky, zadarmo dohodnúť základný výcvik psa so zmluvnou spoločnosťou Doggie.sk

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky