INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vďaka za čistotu

Vďaka za čistotu

Chcem sa poďakovať pracovníkom Miestneho podniku verejno-prospešných služieb, ktorí 20. februára v ranných hodinách čistili chodníky a cestné komunikácie v uliciach Iľjušinova a Tupolevova za dobre odvedenú prácu v zmysle hesla Čistá Petržalka a  za ochotu odviezť aj odpad z okolia kontajnerového  stojiska  Iľjušinova12 – 14,  hoci  to nepatrí do ich kompetencie a náplne práce. Tiež gratulujem starostovi V. Bajanovi k získaniu ocenenia CAF a podpísaniu Charty kvality SR, čo som si prečítala v Petržalských novinách.  Rada pozerám relácie v TV BRATISLAVA, kde sa prezentuje aj mestská časť Petržalka a kde často vystupujete v úlohe diskutujúceho alebo besedujúceho.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201