INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Snežienky v Starom háji

Snežienky v Starom háji

Našu čitateľku zaujíma, či v Starom háji môžeme trhať snežienky. Ako sme zistili z informácií Ministerstva životného prostredia SR, snežienky sa smú trhať v záhradách, lúkach, lesoch, hájoch a iných oblastiach do tretieho stupňa ochrany. Trhať sa nesmú v oblastiach, kde platí tretí, štvrtý alebo piaty stupeň územnej ochrany – ide o národné parky, prírodné rezervácie, chránené areály a podobne. Čo sa týka Starého hája v Petržalke – ide o prírodnú rezerváciu, čo je územie bezzásahové, a teda zaradené do 5. stupňa ochrany. V praxi to znamená žiaden oheň, žiaden zber rastlín, žiadny odchyt fauny. Tento zákaz sa vzťahuje aj na snežienky. Za takéto porušenie zákazu trhania snežienok možno uložiť pokutu až do výšky 3 230 eur. Pre zaujímavosť, zákaz trhať snežienky platil len do 1. januára 2003, po skončení masových osláv MDŽ už tieto jarné kvietky zrejme nie sú v ohrození.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201