INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Lesopark prežil viac desaťročí – prežije?

Lesopark prežil viac desaťročí – prežije?

Mnohí obyvatelia Petržalky, ktorí bývajú v okolí lesoparku, resp. jeho torza vedľa dostihovej dráhy, ho veľmi radi využívajú na víkendové popoludňajšie či večerné prechádzky s deťmi alebo zvieracími miláčikmi. Keď sa prejdete po cestičkách a započúvate sa do rozhovorov, počujete takéto rozhovory: Ako je tu príjemne… máme šťastie, že ten lesík máme tak blízko … ako dobre, že medzi betónovou džungľou je takýto kúsok prírody, a podobne. Na základe týchto konštatovaní by ste si mysleli, že lesík si „užíva“ priazeň návštevníkov. Opak je však pravdou.

Lesík ich návštevou trpí! Trpia stromy a kríky: sú polámané, vyrúbané. Kvetenstvo je pošliapané, bezúčelne vytrhávané a následne z roztopaše odhodené. Napokon, aj vtáctvo vyrušuje hlasný krik detí. Rodičia len nevšímavo pozorujú „hranie“ sa potomkov bez toho, aby ich usmernili, ako sa správať v prírode. Ľudia sú k svojej minirekreačnej oblasti maximálne netolerantní. Zdá sa, akoby sa silou-mocou snažili fliačik živej prírody zlikvidovať. Vyvrátené stromy ležia krížom-krážom cez cestičky. Po zemi sú rozhádzané igelitové vrecká, tašky a iný odpad.

Narodila som sa v Petržalke viac ako pred polstoročím. Stará Petržalka mi bola srdcu blízka a tešila som sa, keď sme dostali byt v tejto časti ako náhradu za asanovaný rodinný dom. Keď sa do Petržalky prisťahovali ľudia z rôznych kútov Slovenska, sa Petržalka zmenila. Samozrejme k horšiemu. Pravdepodobne zlozvyky (robiť neporiadok) si ľudia priniesli z rodných dedín a mestečiek. Stále sa nevedia asimilovať a stále si nezvykli považovať Petržalku za svoj nový domov a správať sa k okoliu ohľaduplne. Ešte stále sú v Petržalke cudzinci, ktorým nezáleží na čistote a poriadku?

Spomínaný lesopark má svoju históriu, o ktorej zrejme jeho návštevníci vôbec netušia. Prežil bez ujmy viac desaťročí, až súčasná generácia ho pravdepodobne zlikviduje. Je na počudovanie, že ako-tak ostali zachované historické pamiatky, kaplnka a horáreň.

Pre tých, ktorí majú záujem poznať históriu lesoparku len v skratke: Starý háj ako súčasť miestnej časti Háje v Petržalke je odvodený od pôvodného lesoparku, v ktorom bývali výdatné poľovačky. Pôvodne bol Starý háj ostrov. Od roku 1930 bola v tejto lokalite vybudovaná dostihová dráha. K Starému háju patrí aj pamiatkovo chránená horáreň spolu s vedľa nej stojacou kaplnkou. V roku 1809 počas veľkej povodne bol vraj na tomto mieste vyplavený drevený kríž, ktorý postavili pri hájovni. Keď po čase spráchnivel, bol na jeho mieste vybudovaný v roku 1869 kamenný kríž. Pri ňom bola jednoduchá drevená zvonica. Asi v roku 1909 Edmund Zandt postavil murovanú kaplnku v novogotickom štýle so zvonicou. Na kríži je nápis s textom – Na pamiatku roka 1809 od občanov Bratislavy, 1869. (Zur Errinerung an 1809 von den Burgern Pressburgs 1869.) Prízemný objekt nachádzajúci sa oproti kaplnke hneď vedľa dostihovej dráhy bola bývalá Kokešova horáreň, neskôr Hostinec u Hubera, ktorá sa spomína v kronikách už v r. 1776, na jej priečelí sa v zasklenej nike nachádzala soška Panny Márie. Samozrejme okolie domu patrí k dostihovej dráhe a v súčasnosti ho obklopuje vysoký múr.

Spomínaný lesík je pravdepodobne odsúdený na zánik, pretože jeho poloha je na nesprávnom mieste, v centre veľkého sídliska, v ktorom žijú obyvatelia obľubujúci iné hodnoty ako prírodu, najmä obchodné centrá, kde im je takmer všetko dovolené. O správu lesoparku sa pravdepodobne nikto nestará a je vydaný napospas tínedžerom, deťom z materskej škôlky na Haanovej, keď pani učiteľky na vychádzke nechajú drobizg bezohľadne ničiť zeleň, pričom ich vlastný dvor nevyužívajú.

Miestny úrad Petržalka na podnet obyvateľov, aby sa postarali o nápravu a ochranu lesíka, odpovedal takto: Dňa 4. 3. 2014 vykonal na základe podnetu zamestnanec miestneho úradu – oddelenia životného prostredia terénnu ohliadku, aby zistil množstvo odpadu a zdravotný stav drevín v predmetnom „lesíku“ pri Dostihovej dráhe. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená lokalita nie je v správe mestskej časti, sme vyzvali vlastníka pozemku, aby z lesných chodníkov odstránil polámané kmene a aby zabezpečoval priebežne údržbu drevín tak, aby nedošlo k ohrozovaniu návštevníkov tejto lokality. Zároveň sme ho upozornili na Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti a na to, aby zabezpečoval čistotu a poriadok pribežne.

Verím, že výzva miestneho úradu padne na úrodnú pôdu a kompetentný vlastník pozemku zabezpečí ochranu územia. Môžem tiež dúfať, že ľudia si možno uvedomia, akú hodnotu v lesíku majú a začnú sa správať k tomuto biotopu tolerantne a ohľaduplnejšie, pretože nám všetkým obyvateľom tejto priľahlej lokality, mladým mamičkám s kočíkmi napokon ostane možnosť prechádzať sa vo voľnom čase naozaj len v obchodných centrách.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky