INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ad. Útočiace krkavce

Ad. Útočiace krkavce

Chcem sa poďakovať autorke článku Útočiace krkavce, že konečne niekto upozornil na problém s vranami popolavými v Petržalke. Chcem však poukázať na jednu závažnú skutočnosť, ktorú zrejme obyvatelia ulice Vavilovova „zabudli“ spomenúť. Vrany a kŕdle holubov obyvatelia tejto ulice kŕmia vyhadzovaním starého pečiva z okien.

Nie sú to malé kúsky, na chodníku by ste niekedy našli povaľujúce sa štvrtky chleba. Tieto vrany začínajú byt naozaj drzé, zvyknú skákať po autách a ďobať do nich. Celkom tomu nerozumiem, prečo sa ľudia z tejto ulice sťažujú, keď si za tento stav môžu sami. Možno by bolo dobré venovať sa tomuto problému viac.

Vaša čitateľka

 

  • Juliana Schlesingerova Bilacic

    Aj na rohu Hannovej a Gercenovej ulici kŕmia holuby a vrany nedbajúc na to, že na „elektrickej skrinke“ pripevnenej na rohu domu Gercenova 19 je aj plagát Zákaz kŕmenia holubov/vrán.
    Dá sa s tým niečo robiť? Nechápem, ako ľudia môžu byť takí obmedzení.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201