INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Transparentnosť na spôsob Bytového družstva Petržalka

Transparentnosť na spôsob Bytového družstva Petržalka

V úvode mi dovoľte poďakovať redakcii Petržalských novín za zverejnenie ospravedlnenia uverejneného 17. februára 2013. Pre mňa a mojich zostávajúcich kolegov to znamená, že spravodlivosť, úcta a pravda, má aj takúto formu.

Ako člen Bytového družstva Petržalka som sa dňa 10. januára 2013 obrátil listom na naše predstavenstvo a dovolil som si ho v zmysle platných stanov požiadať o spracovanie materiálu na rokovanie ZD napr. o súpis všetkých uznesení predstavenstva prijatých a neprijatých v roku 2012. Cieľ mojej požiadavky bol jednoduchý, dozvedieť sa, ale aj skontrolovať činnosť predstavenstva pri spravovaní majetku družstva. Táto elementárna povinnosť voči družstevníkom sa už niekoľko rokov neuvádza na stránke Bytového družstva a ani v materiáloch na Zhromaždenie delegátov BD-P. To by malo byť samozrejmosťou.

O krátky čas budú voľby predsedu, členov predstavenstva a kontrolnej komisie BD-P. Zverejňovanie uznesení by zjednodušilo rozhodovanie delegátom zhromaždenia, komu dať dôveru pri hlasovaní a kto si našu dôveru nezaslúži. Nič mi nezostáva len dúfať, že viacerí delegáti nášho zhromaždenia sa sami domáhajú pravdivých informácií, ako ja, a pri hlasovaní uplatnia svoje právo dobrej voľby a nové vedenie Bytového družstva Petržalka sa nebude hanbiť za svoju činnosť a uznesenia budú pravidelne zverejňované pravidelne na stránke BD-Petržalka.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky