INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Psie záležitosti

Psie záležitosti

Kde bolo, tam bolo, v krajine nekrajine, v meste nemeste sa blížila jar. Slniečko svietilo čoraz častejšie, sneh sa roztápal a krajina bola posiata rozpustenými psími výkalmi. Nie nejde o úvod do nechutnej rozprávky pre deti, ale o nechutnú realitu, ktorú nám dopriali všetci nezodpovední majitelia psov. A veru krajina bola posiata. Zámenou jedného písmenka v slovíčku posiata získame obraz, ktorý máme všetci na očiach a často aj na podrážkach svojich topánok.

Pre mňa je nepochopiteľné, že majitelia psov neustále nariekajú, ako ich niekto neustále diskriminuje. Áno uznávam, chcieť po niekom, aby mal svojho psa na primeranej vôdzke, aby mal pes náhubok, aby za psa jeho majiteľ platil poplatok, aby odstraňoval po svojom miláčikovi jeho výkaly, a teda aby si plnil svoje povinnosti, je nehanebná diskriminácia. Ale teraz vážne, pýtam sa a čo zvyšok obyvateľstva, prečo máme trpieť toto nehorázne znečisťovanie, za ktoré je zodpovedná minoritná skupina arogantných a asi nechápavých spoluobčanov.

Mestská polícia, štátna polícia by mali účinne zasahovať vždy, ak sa stanú svedkami, že majiteľ psa neodstránil psie výkaly po svojom psovi. Taktiež by mali zasiahnuť v prípadoch, ak sú svedkami toho, ako majitelia psov dovolia svojim miláčikom znehodnocovať cudzí majetok, ako stĺpy verejného osvetlenia, obvodové steny často už zateplených a vymaľovaných obytných domov, zaparkované vozidlá a pod. Nehovoriac o psoch pustených na voľno bez vôdzky a náhubku. Tam by bez pardonu mala prísť k slovu bloková pokuta v nemalej sume. Určite už teraz existujú právne prostriedky umožňujúce takýto postih. V prípade, ak by sa majiteľ psa vyhováral, nemal by pri sebe doklady, mala by mestská polícia spolupracovať so štátnou políciou a milého majiteľa psa predviesť na policajnú stanicu. V dnešnej dobe, keď je evidentné, že sa všetci snažia od občanov vymôcť čo najviac financií na pokutách, si myslím, že z takéhoto počínania by bol aj finančný aj spoločenský prínos značný. Nehovoriac o tom, že takýmto nutným „šikanovaním“ arogantných majiteľov psov by sme sa mohli jedného dňa dožiť aj miesta, ktoré už nebude posiate.

Ešte na dôvažok chcem majiteľom psov odkázať, že aj vaše malé deti, vnuci, vnučky či už v tráve, či na pieskoviskách prichádzajú do kontaktu s hnusom po vašich psoch a v lete, keď je sucho, tak dýchajú v prachu rozsušené psie prekvapenia. Ak vám toto neprekáža, potom prídavné mená ako arogantný, nezodpovedný, ignorantský a lajdácky sú namieste. Neničíte len zdravie detí, ale nás všetkých. Ničíte verejný majetok, nerešpektujete VZN, tým najnechutnejším spôsobom ničíte vzhľad nášho mesta. Vám netreba ustupovať, na vás treba bič.

Tento článok určite rozdúcha prudkú diskusiu, no je skutočne na čase niečo robiť. Situácia je už totiž neúnosná a kompetentné subjekty by mali začať konať.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201