INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalčania vyberajú názov námestia

Petržalčania vyberajú názov námestia

V najväčšej bratislavskej mestskej časti je námestie, ktoré oficiálne nenesie žiadny názov. Hovoríme o verejnom priestranstve popri Chorvátskom ramene, v blízkosti skate parku, ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova, o námestí Skate, na ktorom sa tiež koncom minulého roku konali petržalské vianočné trhy.

Tento priestor sa v minulosti síce spájal s názvom Námestie Povstania českého ľudu, nie je to však jeho oficiálne pomenovanie a navyše, ani samotní ľudia ho už pod týmto menom nepoznajú. Petržalská samospráva sa preto v záujme zvyšovania účasti verejnosti na rozhodovaní samosprávy rozhodla zapojiť obyvateľov a dať im tak možnosť, aby si sami vybrali názov, ktorý im bude najbližší. Petržalčania môžu vyberať z troch návrhov: Námestie mládeže, Námestie republiky a Námestie svornosti, a to v ankete na web-stránke v oblasti územného plánu (www.petrzalka.sk/uzemny-plan), alebo na sociálnej sieti Facebook na profile Viem byť Petržalčan (www.facebook.com/viembytpetrzalcan), ako aj poštou – poslaním návrhu na adresu MÚ MČ Bratislava-Petržalka, Oddelenie územného rozvoja a dopravy, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava 5.

Návrhy stanovila názvoslovná komisia mestskej časti, tá posudzovala viaceré možnosti, z ktorých napokon vybrala tri. Výsledky hlasovania verejnosti opätovne prevezme komisia zložená z poslancov mestskej časti, názov prerokuje miestne zastupiteľstvo a následne o ňom rozhodne mestské zastupiteľstvo

namestie

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201