INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Najväčší má povinnosť byť aj najlepší

Najväčší má povinnosť byť aj najlepší

Bytové družstvo Petržalka spravuje najviac petržalských bytov. To NAJ by malo platiť aj o kvalite jeho služieb, najmä však zodpovednosti. Ibaže  v ostatnom čase pribudli na jeho výkon a správanie sa niektorých pracovníkov aparátu sťažnosti od vlastníkov bytov, spoluvlastníkov bytových domov. V sobotu, 23. marca, sa uskutoční snem družstevníkov, na ktorom delegáti zbilancujú predchádzajúce volebné obdobie, ale zvolia si aj nové vedenie družstva. Aj preto reč s dlhoročným členom predstavenstva BD-P Ing. Petrom Schlosserom.

Dostáva, okrem médií, sťažnosti aj vedenie Bytového družstva? Ak áno, ako ich vnímate a ako ich riešite?

O nespokojnosti viem, dostávam ju v rôznych formách. Problémy nie sú zložité, skôr jednoduché. Odznejú na predstavenstve, prijmú sa uznesenia, mnohé veci sa zaprotokolujú. Tak ako má byť. Demokraticky, väčšinovo. Tým to však neraz i končí. Nie vždy je totiž i kvalifikovaná, kvalitná, účinná a rýchla náprava. To už je vec výkonného aparátu, ktorý má svojho šéfa. Ale ešte k rozhodovaniu. Z rokovania sa nevykonáva celý zápis z rokovania predstavenstva, iba uznesenie. Čo sťažuje kontrolu. Práci predstavenstva by pomohlo rýchle a dostupné zverejňovanie riešenia problémov, nielen prijatých uznesení. Pre úplný obraz prerokúvania sťažností je dôležité zverejniť ťažisko podnetu alebo sťažnosti a následne celý zápis z rokovania predstavenstva. Potom bude zrejmé aj k akému výsledku uznesenie smeruje.

Prečo sa tak nerobí? Patríte predsa do vedenia. Zasadnutie predstavenstva zvyčajne začína kontrolou plnenia predchádzajúcich uznesení.

Robí sa tak, resp. je snaha to robiť. Výsledok je však vždy závislý od hlasovaní kolektívneho orgánu a to predstavenstva BD-P. Mnohé veci; či už v minulosti nesplnené prijaté uznesenia, alebo dobré východiská a riešenia sa síce protokolujú do konečného uznesenia, nemá to však zodpovedajúci ohlas, ak sa to ďalej nedostane. Bez transparentnosti práce celého manažmentu družstva, nemožno očakávať ani plnú podporu jednotlivých členov družstva a samospráv, keďže o mnohých problémových veciach ani nevedia.

V poštových schránkach bytových domov, ktoré spravuje BD-P nachádzali vlastníci bytov časopis Spokojné bývanie ako mediálnu aktivitu Bytového družstva Petržalka. Nie je to cesta?

Spresním, to, čo sa tvári ako prvé číslo časopisu petržalského Bytového družstva je v skutočnosti individuálnym propagačným materiálom jeho predsedu pred sobotnými voľbami. Predstavenstvo o takomto časopise nevedelo a oficiálne ani stále nevie. Zrejme ide o súkromnú účelovosť jednej osoby, ktorá sa označuje ako jeho vydavateľ, ktorá využila – či zneužila? – obchodné meno Bytového družstva Petržalka (hovorí v intenciách nášho-vášho informačného časopisu) na vlastné záujmy. Irónia až výsmech družstevníkom trčí ako čertovo kopyto z editoriálu časopisu ako zdôvodnenia jeho vydania. Citujem: „Prichádzam s ním preto, že vlastníkom i členom družstva chýbajú potrebné informácie. To často spôsobuje nedorozumenia, ktorým by sme sa inak mohli vyhnúť.“ Súhlasím. Pravda s poznámkou, že to niekoľko dní pred snemom a voľbami píše a tvrdí osoba, ktorá roky vedie družstvo, ktorá prichádza na túto informačnú potrebu niekoľko dní pred snemom a pred voľbami. To však ponechám už zdravej uvážlivosti našich členov- družstevníkov. Ako i to, že názov časopisu Spokojné bývanie je obchodným menom jednej bratislavskej správcovskej spoločnosti vo Vrakuni. Obchodný zákonník v súvislostiach názvového plagiátorstva hovorí v paragrafoch o možnostiach klamlivého označenia tovaru a služieb, vyvolania nebezpečenstve zámeny či dokonca parazitovania na povesti… Teda počin vskutku neoriginálny.

Na sneme kandidujete na post predsedu. Ak dostanete dôveru a zvolia vás, čo zmeníte?

Mnohí vlastníci bytov vedia, čím prispievam ako člen predstavenstva do úspešného chodu družstva. Poznajú spôsob a úroveň mojej komunikácie s nimi. Naše družstvo má však na viac. Ľudsky. Lebo neraz mnohé nie je ani tak v peniazoch, ani organizačných a technických záležitostiach, ale o vzťahoch, prístupoch k človeku. Družstvo nie je majetkom, lénom jednotlivca, nech by mal akúkoľvek funkciu. Nie je o jednom pánovi a ostatných poddaných. Áno, predseda bytového družstva je výkonným orgánom, zastupuje a vystupuje v mene všetkých. Tak by mal byť aj verejnosťou vnímaný. Dodržiavaním základných ľudských princípov sa dá mnoho dosiahnuť. Ponúkam svoje vedomosti, skúsenosti, transparentnosť, korektnosť a slušnosť. Pokiaľ dostanem dôveru, urobím všetko preto, aby Bytové družstvo Petržalka bolo zasa silnou a dôveryhodnou spoločnosťou.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky