INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mojou prioritou je spokojnosť občanov

Mojou prioritou je spokojnosť občanov

Pätnástym decembrovým dňom roka 2012 nastúpil na post veliteľa Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava – Petržalka Mgr. Ladislav Fatura, ktorého sme privítali tak po novinársky – rozhovorom.

Do funkcie ste nastúpili iba prednedávnom. Ako ste sa za tento relatívne krátky čas zžili s kolektívom, čo vás prekvapilo v tom dobrom aj v menej dobrom?

Keďže som prešiel na rovnakú pracovnú pozíciu, ako som už zastával v rámci organizačnej štruktúry mestskej polície, môj prechod bol relatívne bezproblémový aj vzhľadom na to, že problematika verejného poriadku je aktuálna v každej mestskej časti a je mi dobre známa. V tejto súvislosti môžem len konštatovať, že spolupracujem a mám na starosti väčší počet policajtov, ako to bolo v prípade môjho predošlého pracovného zaradenia. Nemôžem povedať, že ma niečo nemilo prekvapilo na novom poste, pretože každý riadiaci pracovník má predstavu, ako majú jeho podriadení pracovať, resp. ako bude viesť zverenú policajnú stanicu. Takže by som mohol povedať, že pracujem na tom, aby policajná stanica pod mojím vedením fungovala podľa mojich predstáv a plnila svoju funkciu v čo najväčšej miere splniť očakávania občanov v mestských častiach, ktoré máme na starosti.

Na nové pôsobisko ste prišli priamo z veliteľstva mestskej polície v Bratislave, v jednej bratislavskej mestskej časti ste pôsobili aj ako starosta. Akým spôsobom využijete pri svojej riadiacej činnosti nadobudnuté skúsenosti zo spomínaných pracovných pozícií?

Ako policajt pôsobím s malou prestávkou už od roku 1991, keď som začal slúžiť v Policajnom zbore a svoju štátnu službu som ukončil, keď som bol zvolený do funkcie starostu mestskej časti Vrakuňa. Poznám problematiku, ktorú zastrešujem, z obidvoch strán. Viem sa pozrieť na problémy očami občana ako policajt aj ako volený funkcionár. Viem s akými problémami som sa stretával ako starosta a môžem povedať, že to je naozaj post, kde musí mať človek pevné nervy a veľa energie na dosiahnutie svojich cieľov v prospech občanov. Verím, že nadobudnuté skúsenosti mi pomôžu viesť policajtov mojej okrskovej stanice spôsobom, aby občania, ale aj vedenie mestskej časti, boli s prácou policajtov spokojní.

Vaša práca je závislá od reálneho počtu policajtov. Pri plnej personálnej funkčnosti dvanásť okrskárov, jedna či dve pešie hliadky a dve motohliadky sú pre Petržalku s jej obyvateľmi, prevádzkami a návštevníkmi žalostne málo. Napriek tomu, že nie vždy je to iba o peniazoch, žiada sa rozšíriť kamerový systém, pozornosť si zaslúži aj ďalšie materiálno – technické vybavenie stanice, napríklad aj vyhovujúce fotoaparáty na zadokumentovanie priestupkov a iné. Čo k lepšiemu pribudne tento rok pre skvalitnenie a efektívnosť vašej práce, a tým aj pre zvýšenie bezpečnosti občanov a poriadku na území vašej pôsobnosti?

Reálny stav policajtov je naozaj nepostačujúci na takú veľkú mestskú časť, akou je Petržalka. Štandardný pomer na dosiahnutie bezpečnosti občanov je vnímaný v pomere jeden policajt na tisíc občanov. Vtedy sa dá optimálne riešiť bezpečnostná situácia v danej oblasti. Žiaľ, aj personálne obsadenie je závislé od finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na činnosť mestskej polície. V tomto roku by sa mal rozširovať mestský kamerový systém, je predpoklad, že pribudnú ďalšie kamery na monitorovanie. Ostatné materiálno- technické zabezpečenia policajnej stanice sa riešia v rámci finančných možností organizácie mestskej polície s veliteľstvom a s miestnym úradom.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Vaši predchodcovia akcentovali potrebu užšej spolupráce s vedením mestskej časti, ale aj s komisiami na ochranu verejného poriadku a životného prostredia či s oddelením živnostenského podnikania. Aké vidíte možnosti aktívnej spolupráce v tejto oblasti a aké nové podnety v oblasti aktívnej spolupráce budú od vás smerovať na jednotlivé subjekty?

Budem pokračovať v spolupráci s miestnym úradom tak, aby bol dosiahnutý sledovaný cieľ, a to je spokojnosť občana s prácou policajtov i pracovníkov úradu. Pracovný postup skoordinujeme, v komplikovaných prípadoch budeme pri riešení postupovať spoločne. Niektoré veci, skôr ako sa pristúpi k riešeniu, je potrebné prerokovať, aby sme vedeli kto a v akých kompetenciách môže postupovať. Zosúladenie postupu pomôže pozitívne riešiť jednotlivé problém občanov.

Okrem toho, čo musíte dodržiavať a v zmysle čoho sa riadite pri svojej práci, máte prioritu, ktorú by ste rád uviedli do života počas riadenia okrskovej stanice?

Jednou s mojich predstáv, ktorú by som chcel naplniť, je kvalitná práca policajta – okrskára, ktorý bude musieť mať naozaj dokonalú miestnu a aj osobnú znalosť zvereného okrsku. Ďalšou takou snahou alebo prioritou bude priblížiť viac prácu príslušníkov mestskej polície širokej verejnosti aj prezentáciou na rôznych akciách, napríklad na Dňoch Petržalky a pod. Verím, že s podporou starostu aj pracovníkov miestneho úradu sa to podarí. Ak bude občan dostatočne informovaný o tom, ako pôsobí mestská polícia, aké má zákonné možnosti a čo všetko môže, ale aj naopak, čo nemôže očakávať (keďže naša činnosť je viazaná ohraničením zákonom) je vysoký predpoklad, že aj vnímanie práce policajtov mestskej polície bude zo strany občana iné. Verím, že sa mi to podarí.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky