INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Podeľme sa!

Podeľme sa!

V petržalskej farnosti Svätej rodiny sa v nedeľu 24. februára konala charitatívna zbierka na podporu chudobných. Ľudia pred Kostolom Svätej rodiny prispievali na projekt, ktorý zastrešuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Išlo už o 7. ročník tejto akcie Katolíckeho hnutia žien, ktorá sa počas Pôstneho obdobia uskutočňuje vo farnostiach či v organizáciách na celom Slovensku Podstatou tejto iniciatívy je odrieknuť si jedlo počas jedného dňa a jeho finančnú hodnotu venovať núdznym. Vo farnosti Svätej rodiny sa veriaci po bohoslužbách symbolicky delili o domáce koláče a súčasne finančne prispievali na rekonštrukciu krízového centra Dorka vo Zvolene, ktoré poskytne prístrešie dospelým chlapcom a dievčatám po odchode z detských domov. Pán farár Jozef Dúc v tejto súvislosi povedal: „Dobročinné aktivity pomáhajú ľuďom scitlivieť a otvoriť srdce potrebám chudobných či tých, čo sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Aktivita Podeľme sa! vhodne zapadá do kresťanského prežívania pôstu a prípravy na veľkonočné sviatky.“ Organizátorka farskej aktivity Helena Kiššová uviedla, že Petržalčania týmto spôsobom odpovedali na humánnu výzvu solidarity s trpiacimi a vzájomnej pomoci.

Nadšenie za „dobrú vec“ spája ľudí dobrej vôle aj v prežívaní pôstu a príprave na veľkonočné sviatky.

V rámci pôstneho obdobia sa v Kostole Svätej rodiny na Námestí bl. Jána Pavla II. možno vždy v piatok a nedeľu zúčastňovať na pobožnostiach Krížovej cesty, ako aj zapojiť sa do podujatí, ktoré súvisia s duchovnou prípravou na Veľkú noc (viac na www.fara.sk/svatarodina).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.