INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vybavili sme za vás 

Vybavili sme za vás 

„V stredu 21. februára 2018 navštevovali v čase od 11:00 do 13:00 jednotlivé domácnosti bytového domu na Humenskom námestí č. 4 dvaja ŠMEJDI s visačkou \\\“Certifikovaný pracovník\\\“ zo spoločnosti \\\“Slovakia Energy\\\“ a žiadali od vlastníkov bytov jeho faktúry za elektrinu s tým, že mu ponúknu výhodnejšie podmienky.  Volal som hneď mestskú políciu, ktorá však už v dome žiadnych šmejdov nenašla. Prosím o vydanie upozornenia v Petržalských novinách, aby ľudia takéto indivíduá nevpúšťali vôbec do domov,  prípadne Vás prosím obrátiť sa priamo na spoločnosť \\\“Slovakia Energy\\\“ aby s uvedenými nekalými praktikami podomových obchodníkov prestali. V prípade, že sa bude táto situácia opakovať, obrátim sa priamo na príslušné orgány činné v trestnom konaní s návrhom zahájenia trestného konania.“

Toľko z podnetu nášho čitateľa.

O vyjadrenie sme teda požiadali spoločnosť Slovakia Energy. Hana Novotná, tlačová hovorkyňa: „Podomový predaj nie je na Slovensku obmedzený  obecnými vyhláškami, nie je teda zakázaný. Podľa platnej legislatívy má každý odberateľ elektriny alebo plynu na Slovensku právo na výber dodávateľa . Naša spoločnosť má všetky potrebné povolenia na výkon činnosti dodávky elektriny a plynu na území Slovenskej republiky.

Na oslovenie klientov s našou ponukou dodávok elektriny a plynu využívame vlastných obchodných zástupcov, ktorí sú profesionálne zaškolení. Musia sa riadiť etickým kódexom a musia sa zdržať akýchkoľvek nekalých praktík pri priamom predaji. Všetky zmluvy uzatvorené týmto spôsobom potom overujeme telefonicky priamo s klientom, aby sme predišli akýmkoľvek nedorozumeniam, ktoré by mohli vzniknúť. Obchodní zástupcovia sú tak bezprostredne kontrolovaní a pri zistení akéhokoľvek pochybenia sú buď pokutovaní, alebo s nimi môže byť okamžite ukončená spolupráca.

Obchodní zástupcovia majú za povinnosť  sa počas návštevy u klienta predstaviť a uviesť, akú zastupujú spoločnosť. To bolo evidentne v poriadku. Dôvod svojej návštevy tiež uviedli. Faktúry od súčasného dodávateľa elektriny alebo plynu žiadajú od klientov z dôvodu možnosti vyčíslenia konkrétnych úspor nákladov na energie využitím našej ponuky. A pokiaľ sa klient rozhodne uzavrieť s nami zmluvu, tak pre overenie údajov potrebných k zmene dodávateľa. O tomto je klient tiež informovaný.

Domnievame sa preto, že sťažnosť čitateľa nie je na mieste. Zároveň si dovoľujeme ohradiť sa proti označeniu „šmejdi“. Bežne sa týmto pojmom označujú organizátori rôznych podomových alebo predajných akcií, na ktorých sa predávajú predražené, často nekvalitné výrobky a to spravidla pod nátlakom na spotrebiteľa. V prípade predaja energií naopak klient získava úplne rovnako kvalitnú dodávku energií, spravidla lepšie služby zákazníckeho servisu, ktorý naša spoločnosť svojim klientom poskytuje a hlavne lacnejšie energie. Teda prechodom od súčasného dodávateľa k našej spoločnosti každý náš klient ušetrí nemalé finančné prostriedky.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky