INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nové kontajnery sú už realitou

Nové kontajnery sú už realitou

Petržalka sa zapojila do pilotného projektu o polopodzemné kontajnery, ktoré pripravila bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpoadu OLO. Záujem o tento projekt prejavilo 23 správcovských spoločností. K podmienkam, aby mohli projekt realizovať bolo napríklad vysporiadané majetkovo – právne vzťahy, dostupnosť pre zvozovú techniku, dispozičné riešenie miesta a hustota inžinierskych sietí. Petržalka tieto podmienky splnila, a tak sa po Starom Meste a Vrakuni stala tretím stanovišťom pre zabudovanie polopodzemných kontajnerov. Kontajnery sa nachádzajú na Budatínskej ulici 17 a od 6. februára sú obyvateľom k dispozícii.

Na novom stanovišti sa nachádza 6 polopodzemných kontajnerov. Tri sú určené na zmesový komunálny odpad, zvyšné nádoby na triedený odpad- papier, plasty a sklo. Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Každý kontajner obsahuje monitorovacie zariadenie na kontrolu stavu naplnenosti. Výhodami polopodzemných kontajnerov, oproti bežne používaným nádobám, je najmä jednoduchá a čistá manipulácia, nemožnosť opätovne vyberať obsah, čím sa zamedzí znečisťovaniu okolia, ako aj ochrana pred prístupom zvierat a hmyzu. Kontajnery dostali nové nálepky, ktoré obsahujú nielen to, aký odpad patrí resp. nepatrí do konkrétnej zbernej nádoby, ale i informácie o tom, ako je ďalej nakladané s jednotlivými druhmi odpadu.

„Som veľmi rád, že máme tieto kontajnery práve v Petržalke. Na druhej strane je ale pre mňa nepochopiteľné, že hlavné mesto s našou mestskou časťou o ich osadzovaní a termíne, kedy ich dali do užívania, vlastne nekomunikovalo. Teraz sa nám, pochopiteľne, ozývajú aj ostatní obyvatelia, že by takéto kontajnery chceli mať vo svojom okolí. Je to aj náš cieľ – dostať čo najviac takýchto kontajnerov do Petržalky. Náš úrad už začal aj s vytipovaním ďalších miest v Petržalke, kde by v prípade, že OLO bude v tomto projekte pokračovať, mohli stáť. Som totiž presvedčený, že náš úrad v spolupráci s obyvateľmi vie lepšie posúdiť konkrétne lokality, než úradníci spoza Dunaja, ktorí Petržalku nepoznajú,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky