INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kam pochovávame zvieratká?

Kam pochovávame zvieratká?

Kto má doma psíka, mačku či iné zvieratko, dobre pozná ten pocit, keď nás náš štvornohý miláčik opustí. Svojmu majiteľovi robil spoločnosť zväčšia aj niekoľko rokov a  predstava, že ho odovzdajú veterinárovi, odkiaľ putuje do kafilérie, je pre mnohých neprijateľná. A keďže nie každý má vlastný pozemok, kde by ho mohol pochovať, tak sa nemálo z nich rozhodne svojho „člena rodiny“ pochovať voľne do krajiny a často priamo do chráneného  územia.

Aj v Petržalke je možné na viacerých, predovšetkým zalesnených, miestach  naraziť na rôzne zoskupenia menších hrobových miest. Na navŕšenej hline sa dajú často nájsť hračky, sošky, dokonca náhrobky a čo je horšie, bežne aj horiace sviečky. Manipuláciou so sviečkami a otvoreným ohňom a ponechaním horiacich sviečok na hroboch bez dozoru tiež dochádza k ohrozeniu verejnej zelene požiarmi. Sú to miesta posledného odpočinku spoločenských zvierat, prevažne psov.

„Petržalka určite potrebuje cintorín pre zvieratká. Ako ich pochovávanie vyriešiť je jednou z mojich priorít a tejto téme sa venujem už niekoľko mesiacov. V spolupráci s odborníkmi hľadám priestor, kde by cintorín mohol vzniknúť a neohrozoval by životné prostredie. Samozrejme, do úvahy prichádza aj krematórium. Bol som sa pozrieť v Jabloňovom, kde funguje už niekoľko rokov. Vybudovala ho a aj ho prevádzkuje súkromná spoločnosť. Viem, že v okolí Trnavy funguje mobilné krematórium. Zvažujem, ktorá z možností by bola pre Petržalku najvhodnejšia. Napokon, prvý zvierací cintorín vznikol už v roku 1896 v Amerike a dnes už ani vo vyspelých štátoch Európy nie sú žiadnou raritou. U nás áno. Verím, že sa mi to podarí zmeniť a dôstojné miesto na pochovávanie domácich zvieratiek budeme mať aj v Petržalke,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Prečo sú hroby nelegálne?

Pochovávať zvieratá hocikde je porušením §3 a 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. mája 2012 č. 148, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov, ale rovnako dochádza aj k porušeniu iných platných predpisov napr.: zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov; zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky