INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tak tu teda /ne/obnovene bývame

Tak tu teda /ne/obnovene bývame

Ak niekto pochyboval do vlaňajšieho horúceho leta a do tohtoročného mrazivého januára o zmysle obnovy bytových domov, najmä ich zateplenia, má možnosť sa svojich pochybností zbaviť alebo ich aspoň značne zmierniť. Ba z doterajšieho odporcu sa stať dokonca tým, kto presadzuje obnovu paneláku ako významnú vec pre život jeho obyvateľov. Napríklad aj preto, že… 

V horúčavách voláme po chlade, v mrazoch po teple 

A nie je to reč do vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav v jednej správe uvádza, že leto 2016 bolo na Slovensku v priemere veľmi teplé, teplotne až mimoriadne nadnormálne s extrémne vysokým počtom dní, keď maximálna denná teplota dosiahla 35 stupňov Celzia a viac. Na exponovaných miestach bolo takých dní vyše dvadsať, čo sa v histórii meraní doteraz nestalo. O januári 2017 sa píše podobne. Len naopak. Ako o extrémne chladnom. Na Trenčiansku, Nitriansku bol dokonca najchladnejším januárom od druhej svetovej vojny. To je dobrých 70 rokov!

Možno je to pre niekoho len prechodná teplotná banalita. Nepodstatná. Iba ako vedľajšia pridaná hodnota obnovy. Podľa odborníkov obnova domu, osobitne paneláku (zateplenie strechy, obvodových múrov – fasády, podhľadov v spoločných priestoroch, pivniciach, ďalej výmena otvorových výplní – okien, dverí a i.) má však nielen ekonomické, ale i pocitové efekty. V komforte bývania. V obnovenom, zateplenom dome sa v zimnom období menšou spotrebou šetrí 40 až 60 percent pôvodných nákladov na teplo. V letných horúčavách sa miernym ochladením znižuje prehrievanie bytov a spoločných priestorov. Iste, oboje individuálne i rozdielne, ale pokiaľ ide o letné horúčavy, potom odborná úvaha znie, že zatepľovací kontaktný systém na fasáde zachytí, pohltí či odrazí takú mieru vonkajšej teploty, ktorá sa v interiéri domu prejaví nižšou teplotou o 5 i viac stupňov Celzia. (Len nech sa niekto na poludnie dotkne fasády zatepleného paneláku, druhý pokus už sotva zopakuje.)  V bytoch pod plochou zateplenou strechou je oproti pôvodnému nezateplenému stavu teplotný rozdiel v prospech ochladenia ešte výraznejší. Až cez 10 stupňov Celzia.

Má byť však iba každoročná teplotná náladovosť dôvodom na obnovu bytového domu?

Neváhať už – a dokončiť obnovu!

Takto pred rokom znel titulok nášho redakčného článku v PN.  S tým, že kým obnova bytového fondu na Slovensku sa má dokončiť v roku 2030, Petržalka má príležitosť ju uskutočniť o desať rokov skôr. Pritom počtom panelákov je slovensky bezkonkurenčná. I rozsahom ich obnovy – v absolútnom i percentuálnom vyjadrení. Zo 600 objektov treba obnoviť možno pätinu, šestinu, (či už len sedminu?) – teda iba desiatky. S apelujúcou poznámkou, že to by  nesmeli váhať vlastníci bytov najmä na Lúkach a Dvoroch, nepredlžovať chátranie ich neobnovených domov.  Tie sú už „na hrane“ bezpečnosti, postupne znižovanej funkčnosti, zvyšujúcich sa nákladov na prevádzku a údržbu, v skracovaní životnosti domu ako celku. A – vôbec nie príjemného vzhľadu.

Niekde sa čo-to stalo, niekde ešte nie. Ak by sme mali merať petržalskú aktivitu a úspešnosť počtom žiadostí podaných na ŠFRB a ktorým sa vyhovelo, potom rok 2015 sme označili za veľmi úspešný. Fond poskytol úver na celkovú alebo  čiastočnú obnovu bytového domu 32 žiadateľom (v roku 2014 uspelo 20 žiadateľov).  Za aký potom označiť rok 2016, ak zo 61 podaných úverových žiadostí vyhovel fond 48 žiadateľom?  Za rekordný? Prelomový? Lebo toľko bytových domov mohlo začať s obnovou panelákov už v roku 2016 alebo začne v roku 2017.  A vidieť to. Síce ešte panuje zima, ale najmä na Lúkach sa začali dvíhať konštrukcie lešení uchytené o panely. Sú to tie najlepšie správy, paradoxne i najkrajšie pohľady. Škoda však, že 13 žiadostí vrátil ŠFRB ich žiadateľom ako neúspešné. (V roku 2014 bolo neúspešných 9, v roku 2015 až 17 žiadostí.)

Formálne i vecné nedostatky.  Dôvody sa opakujú: v zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby je uvedený iný kontaktný zatepľovací systém ako je v projekte; chyby sú i v zápisniciach zo schôdzí vlastníkov, napr. sa uvádza iný počet bytov ako je uvedený v liste vlastníctva bytového domu, prípadne tam údaj o počte bytov a nebytových priestorov nie je vôbec; chyby sú aj pri schvaľovaní výšky požadovaného úveru, v schválenom uznesení je iná výška požadovaného úveru ako je uvedená v žiadosti o úver; chýbajú niektoré požadované prílohy, prípadne sú nahradené neplatným dokladom. A iné.  Takže je potrebné podať novú žiadosť, čo sú financie i starosti navyše. Platí osvedčené – ponáhľaj sa pomaly. Príležitosť je. (Uvádzame ju osobitne na tejto dvojstrane – žiadosti v roku 2017, možnosti poskytnutia úveru zo ŠFRB  – obnova bytovej budovy.) Najmä, keď naďalej platí možnosť dosiahnuť na poskytnutý celkový úver „nulovú“ úrokovú sadzbu.

Čo je veľa, to je moc – ale aj málo

            Sú bytové domy, v ktorých niekoľkými postavami nepohnete ani žeriavom. Žiaľ, majú aj taký vplyv na panelákové osadenstvo, i keď len časť. Odmietajú, búria. Tiež to na domoch i vidieť. Zvykne sa hovoriť, že aký pán, taký krám. Panelák skôr na zrútenie ako na bývanie. V inom sa zasa nevedia ľudia stretnúť, mať „pokope“  potrebný počet vlastníkov, hlasov na rozhodovanie, prijatie uznesení. Desatina, pätina? Ani s tým nik nepohne. Nevyhovujúca skladba bytov (prevaha jedno-dvoj izbových či garsoniér), už prenajatých, s kade tade bývajúcimi či po svete blúdiacimi vlastníkmi. To sú zväčša trinásťpodlažné terasové „obalovačky“. Nemali by potom prah týchto domov – v záujme Petržalky, okolia, najmä však ostatných bývajúcich –  prekročiť petržalskí miestni poslanci, aktivisti? Účinne pomôcť? Užitočnejšie ako strkať na podpis kadejaké petície proti niečomu, niekomu. V tomto prípade ide o iný výsledok – za niečo, za niekoho. I keď je to ťažšie. Za pokus  to však stojí. Napokon, niečo podobné, na začiatku priam márne, sa už stalo.

Pred šiestimi rokmi sme spustili redakčnú akciu – farebná Petržalka. Obnovené fasády bez ladu a skladu. Každý bytový dom, každý panelák – iná ves, iný pes. Odhovárali nás. Nestarajte sa do ľudí, to je vec vkusu, vlastnícka výlučnosť. Odlíšiť sa, byť iný, žiadna uniformita, preč je šedosť, socialistická minulosť. A iné… Aj múdrosti, aj sprostosti. Slovo sme dali architektom, urbanistom, umelcom – výtvarníkom, mladým, starším, Petržalčanom i nePetržalčanom. A hľa. Sú už paneláky, lokality, vnútrobloky, ba i ulice alebo ich časti, ktoré ladia. Ako celok. Nielen farbou, ale i slovom. Nik ich nenútil, nik neprikazoval. To len ľudia vyšli von, pred svoje domy a rozhliadli sa okolo seba. Hľadali, čo ich aj inak spojí. A zladili sa… Niekde viac, inde menej. Iste, sú aj iné. Ako sólo. Ako kedysi – Eiffelovka. Nerušia, ozvláštňujú. Aké jednoduché, však? Čo sa takto pustiť aj do posledných panelákových zvyškov ešte neobnovenej Petržalky?

Možnosti poskytnutia úveru zo ŠFRB obnova bytovej budovy 2017

žiadateľ

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení správcom

typy obnovy

 • zateplenie bytového domu
 • odstránenie systémovej poruchy
 • modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a zariadení bytového domu
 • výmena alebo modernizácia výťahu
 • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla
 • stavebná úprava spoločných častí a zariadení, ktorá umožní bezbariérový prístup do bytov
 • iná modernizácia

parametre podpory

 • podpora sa poskytuje vo forme úveru, maximálne 75 % z obstarávacej ceny stavby alebo podľa limitu pre jednotlivé typy obnovy
 • lehota splatnosti úveru – maximálne 20 rokov
 • úrok – podľa kombinácie a počtu účelov od 0% – 2%

účely podpory obnovy – úrokové sadzby

 • zateplenie bytového domu – úroková sadzba 1%
 • odstránenie systémovej poruchy – úroková sadzba 1%
 • výmena alebo modernizácia výťahu – úroková sadzba 0,5%
 • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla – úroková sadzba 0,5%
 • vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov – úroková sadzba 0,5%
 • iná modernizácia bytového domu – úroková sadzba 2%

výpočet výšky úrokovej sadzby

 • ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnovy, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy (možnosť dosiahnuť celkový úrok 0,5%)
 • ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnovy bytového domu, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho (možnosť dosiahnuť celkový úrok 0%)

postup pri poskytovaní podpory (miesto stavby Petržalka)

 • žiadateľ predkladá písomnú žiadosť ŠFRB prostredníctvom Miestneho úradu MČ Bratislava – Petržalka
 • ak žiadosť spĺňa podmienky pre poskytnutie úveru, je odoslaná na ŠFRB
 • ŠFRB v lehote do 110 dní od doručenia žiadosti ju posúdi a oznámi možnosť poskytnutia podpory

termín podania žiadosti

 • 1. – 31.10. príslušného kalendárneho roku

agenda, kontakt, informácie – Miestny úrad Petržalka

 • odborná pracovníčka pre ŠFRB Mgr. Veronika Krútilová
 • tel: 68 288 892, e-mail: krutilova@petrzalka.sk
 • kancelária č. 719, 7. posch.

Zdroj: ŠFRB – upravené, MÚ Petržalka

….Pokračovanie 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.