INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Nepochopiteľné vandalstvo

Nepochopiteľné vandalstvo

Nad týmto už naozaj zostáva rozum stáť! Akú zlosť si vybíjal niekto, kto rozpílil túto lavičku pri Veľkom Draždiaku? Alebo to považoval za dobrý fór? Pripomíname, že vlani dal Miestny podnik verejnoprospešných služieb dal len za materiál na opravy lavičiek 3 600 eur. A to väčšinu lavičiek poškodili vandali…

AKTUALIZOVANÉ: Hoci mali pracovníci petržalského Miestneho podniku verejnoprospešných služieb plné ruky práce s odhŕňaním snehu a rozbíjaním ľadu, našli si čas aj na opravu lavičky na Tematínskej ulici, ktorú zničili vandali.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201