INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vynovená komunikácia

Vynovená komunikácia

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa úspešne uchádzala aj o ďalšiu dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja v programe „Oprava ciest“ na rok 2015, určenú na opravu ciest a chodníkov, konkrétne na projekt „Oprava komunikácie pri bytovom dome Beňadická“ vo výške 24 800 eur. Za poskytnutú dotáciu sme opravili 560 m2 cesty na parkovisku pri bytovom dome Beňadická 1. V rámci opravy sme odstránili kryt a vyrovnali betónový podklad frézovaním. Výšku šachtových poklopov a uličných vpustov sme upravili vybúraním a opätovným osadením. Následne sme položili nový živičný kryt z asfaltového betónu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201