INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vynovená komunikácia

Vynovená komunikácia

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa úspešne uchádzala aj o ďalšiu dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja v programe „Oprava ciest“ na rok 2015, určenú na opravu ciest a chodníkov, konkrétne na projekt „Oprava komunikácie pri bytovom dome Beňadická“ vo výške 24 800 eur. Za poskytnutú dotáciu sme opravili 560 m2 cesty na parkovisku pri bytovom dome Beňadická 1. V rámci opravy sme odstránili kryt a vyrovnali betónový podklad frézovaním. Výšku šachtových poklopov a uličných vpustov sme upravili vybúraním a opätovným osadením. Následne sme položili nový živičný kryt z asfaltového betónu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky