INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nové schodisko na Znievskej

Nové schodisko na Znievskej

V rámci participatívneho rozpočtu rozhodli obyvatelia hlasovaním na internete o oprave zadného schodiska na Znievskej 15. Viťazný projekt získal 226 hlasov z celkového počtu 384. V termíne september – október 2015 opravili povrch schodiskových stupňov, vrátane spodného povrchu schodiskových ramien. Pôvodné omietky a keramické obklady nahradili nové exteriérové omietky. Oproti pôvodnému predpokladu bolo potrebné odstrániť aj časť staticky narušeného schodiskového múru a nahradiť ho novým schodiskovým múrom. Súčasťou prác bola aj oprava a náter pôvodného oceľového zábradlia. Celková cena opravy predstavuje čiastku 6 619,50 eur.

Obyvatelia zabojovali aj o rekonštrukciu verejného detského ihriska na Znievskej 6 – 12. Za jeho rekonštrukciu hlasovalo 407 obyvateľov. Toto ihrisko bolo ponechané v útlme a nachádzajú sa na ňom prvky, ktoré nespĺňajú štandardné požiadavky na verejné detské ihrisko. Ihrisko využívajú obyvatelia blízkeho okolia na vlastnú zodpovednosť. Obnova bude pozostávať z rekonštrukcie zázemia, oplotenia ihriska a výstavby hracích prvkov vrátane predpísaných podkladov. Navrhované hracie prvky sú veža so strechou a šmýkačkou, drevená dvojhojdačka hranol, pružinová hojdačka, pieskovisko, kolotoč, lezecká stena, hojdačka s dvoma sedačkami. Nakoľko prípravná fáza tohto projektu bola časovo náročnejšia, s rekonštrukciou začne samospráva v jarných mesiacoch, hneď ako to umožní počasie.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201