INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe

Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe

Samospráva denne a systematicky dohliada na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. Ak porušovanie ustanovení neodhalia inšpektori verejného poriadku, môžu tak urobiť obyvatelia Petržalky. Ich podnety napomáhajú efektívnejšej kontrole takmer 170 hektárov verejnej zelene, o ktorú sa samospráva celoročne stará.  

Nepojazdné vozidlá, vraky, nepokosené pozemky a čierne skládky, to všetko znepríjemňuje Petržalčanom ich komfortné užívanie bývania na najväčšom slovenskom sídlisku. Preto na internetovej stránke zverejňuje samospráva od roku 2012 aj zoznam nezodpovedných vlastníkov pozemkov vrátane fotografií týchto pozemkov (http://www.petrzalka.sk/oblasti/zivotne-prostredie/nezodpovedni-vlastnici/). Vďaka tomu Petržalčania vedia nielen to, komu pozemky patria, ale aj ako (v zmysle zákona) obec rieši nepokosené alebo neupratané pozemky s ich majiteľom. Výstupom celého je informácia pre obyvateľa, či sa už vlastník o pozemky postaral. Podľa vedúcej oddelenia životného prostredia Ing. Zuzany Juhásovej sa tento krok osvedčil: „S niektorými vlastníkmi už nemusíme ísť do zdĺhavého správneho konania. Po upozornení telefonátom či mailom obratom zjednajú nápravu.“ Priemerne je počas roka na „tabuli hanby“ zverejnených asi 40 pozemkov prevažne súkromných vlastníkov.

Postup, po zistení porušenia platného VZN, je nasledovný. Samospráva vyzve vlastníka pozemku na vykonanie nápravy a uloží mu termín, dokedy má uviesť svoj pozemok do uspokojivého stavu. Ak vlastník pozemku nápravu nevykoná v danom termíne, začne voči vlastníkovi pozemku správne konanie vo veci uloženia pokuty. Počas správneho konania sa môže vlastník pozemku vyjadriť k vzniknutej situácií a vykonať nápravu.

V prípade, že Petržalčania vedia o neudržiavanom mieste a nie je zverejnené v spomínanom zozname, môžu úrad kontaktovať prostredníctvom emailu na adrese staznosti@petrzalka.sk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky