INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Miesto, na ktoré asi aj bohovia zabudli (2)

Miesto, na ktoré asi aj bohovia zabudli (2)

V poslednom minuloročnom čísle sme vás informovali o obmedzenej možnosti využívať MHD pre obyvateľov rodinných domov v blízkosti petržalského cintorína. Do tejto časti Petržalky (zástavka Cintorín Petržalka) chodí iba autobus číslo 80, a to len raz za hodinu a  medzi 8. a 14.hodinou nechodí vôbec. Cez víkend len každú druhú hodinu.  Bývajú tu prevažne starší ľudia a rovnako i cintorín navštevujú častejšie seniori. Ak sa chcú dostať do najbližšieho obchodu (Vienna Gate) či k doktorovi (Záporožská ulica) a nestihnú práve ten jediný autobus, musia odšliapať cca 15 minút pešo na najbližšiu zástavku na Úderníckej ulici bez ohľadu na počasie, ročnú či dennú dobu. Podľa mapy je to 1,2 až 1,5 km, pričom štandard dochádzkovej vzdialenosti na sídlisku na zastávku je 500 metrov.

Oslovili sme všetkých sedem petržalských poslancov z prvého volebného obvodu Petržalky, do ktorého táto časť sídliska patrí. Menovite Petra Cmoreja, Vladimíra Dolinaya, Ľuboša Homolu, Jána Hrčku, Martina Jónu, Michala Vičana a Jozefa Vydru. Pozvali sme ich, aby si prešli trasu, ktorú musia každodenne bez ohľadu na počasie absolvovať ich voliči. A počuli od nich osobne, ako sa im žije a najmä cestuje. Na ich kontaktovanie sme použili telefonický a mailový kontakt, ktorý majú uvedený ma web stránke petržalskej samosprávy.

Poslanec Jozef Vydra s nespokojnými Petržalčankanmi
Poslanec Jozef Vydra s nespokojnými Petržalčankanmi

Pozvanie na stretnutie prijal napokon len jeden z nich – Jozef Vydra:

Rozhodli ste sa prísť, prejsť si celú trasu a zoznámiť sa s problémami priamo od obyvateľov tejto časti Petržalky, prečo?

Poriadny richtár vždy vedel, kde majú jeho ľudia problémy. Hoci to nepatrí do mojej právomoci, ale mestským poslancom, no ako sa to dozvedia, ak ich nebude informovať niekto úplne zospodu? Ľudia nevedia (ani nemusia), komu čo do kompetencií patrí, a preto sa obrátili na niekoho, o kom predpokladajú, že im pomôže. Oslovili Petržalské noviny, vy nás, poslancov. Ja som išiel do politiky so zámerom pomáhať ľuďom riešiť veci na prvý pohľad neriešiteľné. A ešte strážiť zdravý rozum – tu zo strany Dopravného podniku akoby celkom chýbal, spolu s ochotou pomôcť.

Čo je podľa vášho názoru ich najväčším problémom?

Že je to akoby „územie nikoho“. Patrí síce podľa územného plánu k rozvojovým, ale doteraz tam chýba infraštruktúra – kanalizácia, plyn! A pritom tam platia dane, ako na mieste, kde všetko je. Štyri spoje MHD ráno a štyri popoludní – to je výsmech do očí obyvateľov tejto lokality.

Ako je možné tento problém vyriešiť?

Treba o ňom najprv vedieť, spoznať ho a hovoriť o ňom s tými, ktorí môžu riešenie ovplyvniť. Teda s poslancami v meste a oni s Dopravným podnikom.

Môžu k jeho riešeniu môžu prispieť petržalskí poslanci?

Samozrejme – veď niektorí z nich sú aj poslancami mestskými. Tieto problémy ľudí by mali spoznávať na vlastnej koži, aby odhlasovali zmeny. Škoda, že boli takí zaneprázdnení, že si nenašli trocha času.

Čas si naopak našli obyvatelia dotknutých ulíc, ale aj Petržalčanky, ktoré bývajú v inej časti sídliska, ale trápi ich obmedzená dostupnosť Cintorína Petržalka. Jozefa Vydru na improvizovanom stretnutí podrobne zoznámili so súvisiacimi problémami aj s tým, aká zmena grafikonu by im život uľahčila. Zároveň vyjadrili názor, že viac záujmu zo strany starostu aj poslancov by táto časť Petržalky potrebovala ako soľ. Jozef Vydra prisľúbil, že o ich situácií s dopravnou dostupnosťou bude informovať kolegov poslancov a naznačil, že v budúcnosti je možné aj prípadné stretnutie s nimi, aby si občanov vypočuli osobne.

Improvizovaná debata s poslancom J.Vydrom
Improvizovaná debata s poslancom J.Vydrom

Rozhodujúce slovo má magistrát

My sme oslovili všetky zainteresované strany – Dopravný podnik Bratislava, MČ Petržalka aj magistrát. Dopravný podnik Bratislava sa prostredníctvom svojej hovorkyne jasne vyjadril, že ak bude požiadaný o zmenu grafikonu, zmenu vykoná. No táto zmena je plne v kompetencii objednávateľa výkonov – Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. A v prípade posilnenia spojov  by v tomto prípade už išlo o nárast finančných prostriedkov.

Podľa informácií z petržalskej samosprávy, DPB niekoľkokrát upozorňovali na nedostatočné pokrytie a obmedzenú možnosť použitia verejnej dopravy smerom k cintorínu. Požiadavku na zhustenie spojov opakovane posielali hlavnému mestu, ale bezvýsledne. Skúšajú zapojiť do procesu aj Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, pod správu, ktorého Cintorín Petržalka patrí. Jeho nový riaditeľ Radoslav Vavruš, nám odpovedal, že dopravná obsluha k cintorínom je mimo kompetencií organizácie Marianum a riešenie tejto otázky je v plnej kompetencii DPB v spolupráci s MČ Petržalka. Z verejne dostupných informácií však predpokladá, že dopravný podnik k rozhodnutiu optimalizovať linky viedli ekonomické dôvody podporené aj príslušnými analýzami využitia linky. Ale v prípade, že sa požiadavka na zhustenie spojov MHD k Cintorínu Petržalka ukáže ako opodstatnená, z pozície správcu cintorína podporí iniciatívu prístupnosti cintorína.

Dve konečné zástavky v jednom smere
Dve konečné zástavky v jednom smere

Magistrát reagoval čo najefektívnejším vynakladaním financií na mestskú dopravu. V rozpočte na rok 2016 poslanci schválili, že na mestskú hromadnú dopravu pôjde z mestskej kasy vyše 70,2 milióna eur, čo je najviac zo všetkých položiek rozpočtu. Hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanova napokon prisľúbila, že návrh na zhustenie intervalu linky 80  na Cintorín Petržalka predloží DPB a oddeleniu dopravy na magistráte.

Zástupcovia v meste

Ako už bolo spomenuté, Petržalčania majú svojich zvolených zástupcov aj v mestskom zastupiteľstve, je ich spolu jedenásť. Oslovili sme preto aj ich, či a ako by vedeli pomôcť. Zareagovali traja, Elena Pätoprstá, Oliver Kríž a Milan Vetrák.

Elena Pätoprstá mám preposlala svoju komunikáciu s DPB a prisľúbila, že bude tlačiť na dopravnú komisiu na magistráte a navýšenie rozpočtu pre dopravné výkony na tento spoj.

Oliver Kríž sa v problematike orientoval veľmi dobre, pretože podľa vlastných slov sa jej venoval pred niekoľkými rokmi, keď v tejto časti Petržalky magistrát rušil linku 89. Dodal, že na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva tému otvorí a nechá „naceniť“ zhustenie intervalov. A ak si zmena vyžiada vyššie náklady, budú sa, podľa jeho slov, riešiť v úpravách rozpočtu počas roka.

Milan Vetrák podotkol, že vie o viacerých podnetov na zlepšenie fungovania MHD pre starších ľudí žijúcich v Petržalke, sľúbil, že tento k nim pridá a bude sa informovať o situácii v DPB. Doplnil, že hoci je z iného politického klubu ako kolega Oliver Kríž, rád s nim spojí sily pre dobrú vec v prospech obyvateľov.

Bez prístrešku aj lavičky na neosvetlenej ulici
Bez prístrešku aj lavičky na neosvetlenej ulici

Zmena je možná

A na záver? Podľa aktuálnych informácií z Dopravného podniku Bratislava je najreálnejšie zhustenie spojov k petržalskému cintorínu tak, aby chodili každú hodinu vo všedný deň i cez víkend. S tým, že by zostal zachovaný polhodinový interval v rannej špičke. Takáto zmena by sa do grafikonu dala zapracovať veľmi rýchlo. Návštevníci cintorína a obyvatelia ulíc Kaukazká, Dargovská, Nábrežná, Goralská, Hrobárska, by ju uvítali, lebo hoci malé, je to zlepšenie ich terajšej situácie. A ako to napokon dopadne? Pomôže spoločný tlak petržalských poslancov a samosprávy? Dokážu presvedčiť magistrát, že mestská hromadná doprava je v prvom rade služba občanovi? Budeme vás informovať.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky