INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Sneh nás všetkých potrápil

Sneh nás všetkých potrápil

Mnohým Petržalčanom nie je jasné, kto má zabezpečovať zimnú údržbu na konkrétnych cestách a chodníkoch. Počas snehovej nádielky sa obrátili aj na našu redakciu, aby sme im pomohli.

„Rád by som upozornil na našu ulicu, Vavilovova 2 až 16. Neviem presne, kto sa má starať o jej zimnú údržbu, ale nech je to kto chce, tak má veľmi macošský prístup. Za posledné 3 – 4 zimy sa tu nejaký mechanizmus na čistenie komunikácie objavil asi dvakrát. Túto zimu ani raz. Na ceste je tak zamrznutý pozostatok všetkých doterajších snežení a podobá sa skôr oráčine ako cestnej komunikácii. Ale, aby som nebol len kritický, ďakujem za očistený pás na chodníkoch,“ napísal nám L. Fialka.

MÚ odpovedal:
Pán Fialka zaslal mail aj dispečerovi zimnej služby, v ktorom poukázal na klzký povrch chodníka. Hneď v ten deň sme chodník posypali inertným materiálom. Vavilovova 2 – 16 je parkovisko a nie komunikácia, a teda jeho čistenie a údržba nie je zahrnuté do zimnej služby z viacerých dôvodov – parkujúce vozidlá neumožňujú prejazd techniky zimnej služby a prioritou je očistenie chodníkov a komunikácií, ktoré má mestská časť v správe, pričom rozsah zimnej služby bol navrhnutý tak, aby sa občan najprv bezpečne dostal na zastávku autobusu a do dôležitých objektov a inštitúcií (zdravotné stredisko, škola, škôlka, dom sociálnej starostlivosti a pod.).

auto, sneh

 

„Chcem vyjadriť niekoľko myšlienok k článku Perinbaba zasypala Bratislavu, ktorý ste uverejnili v minulom čísle,“ napísal nám Juraj Slabý. „Je pravda, že táto kalamita postihla celú Bratislavu, ale nebol to len problém Bratislavy, ale celého Slovenska. Ale pravda je aj to, že Slovenský hydrometeorologický ústav už niekoľko hodín predtým upozorňoval na tento problém. Technika na úpravu komunikácií však vyšla na cesty až o niekoľko hodín. Cesty boli ako-tak upravené až na druhý deň. Horšie to však bolo s chodníkmi. Tie na niektorých miestach nie sú dokonale upravené až dodnes… Denne navštevujem Dom tretieho veku na Polereckého ulici. Žije tam veľa dôchodcov a mnohí z nich majú problém s pohybom, musia používať barly alebo invalidný vozík. Problém je v tom, že na chodníkoch sú hrby, ktoré im pri chôdzi prekážajú a ďalší problém majú pri prechádzaní cez cestu. Pred vyznačeným priechodom sú vysoké obrubníky, čo značne prekáža najmä používateľom invalidných vozíkov, ale aj rodičom s malými deťmi s kočíkmi. Veľký problém majú tiež starí ľudia a ľudia pri prechode z chodníka na chodník na križovatkách, kde nie vyznačený priechod pre chodcov a na miestach prejazdu automobilov na parkoviská pre vysoké obrubníky, ale aj preto, že tieto sa v zimných mesiacoch neupravujú.“

 MÚ odpovedal:
Zimná údržba komunikácií a chodníkov sa robí v zmysle operačného plánu. Schodnosť chodníkov v Ovsišti zabezpečuje univerzálny nosič náradia značky Belos, ktorý ma radlicu a rozmetadlo posypového materiálu. Vodič mechanizmu sa striktne nedrží len zhŕňania a posypu chodníkov určených na zimnú údržbu, ale pri presune zhŕňa aj chodníky, ktoré neboli zahrnuté do zimnej služby. Pracovné stroje pri prechode z chodníka na komunikáciu a opačne zanechávajú časť chodníka neodhrnutú kvôli výškovým rozdielom. Mechanizmus pri zdolávaní prekážok nie je schopný kopírovať terén a neodhrnuté časti chodníkov a vozoviek dočisťujeme ručne. Prvá etapa ručného dočisťovania sa vykonáva na nájazdoch a schodiskách domových terás. Druhou etapou zabezpečujeme schodnosť chodníkov, kam nemajú prístup mechanizmy, a až následne odstraňujeme prekážky, ktoré zanechali pracovné stroje. Zjazdnosť vozoviek v mestskej časti III. a IV. kategórie zabezpečujú dva traktory s radlicou, jeden z nich má aj rozmetadlo posypového materiálu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky